Školské obvody Základních škol

MĚSTO ČELÁKOVICE

Obecně závazná vyhláška E 3/2015 města Čelákovic

o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Čelákovice

Zastupitelstvo města Čelákovic stanovilo na svém zasedání dne 29. 4. 2015 usnesením č. 4/2015/9.3 na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto Obecně závaznou vyhlášku 
E 3/2015 města Čelákovic o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Čelákovice (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Školské obvody základních škol zřízených městem Čelákovice se stanovují takto:

a) školský obvod Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, okres Praha – východ, 
250 88 Čelákovice, tvoří ulice:

Čelákovice - B. Smetany, Boženy Koutníkové, Bratří Čapků, Bratří Petišků, Dr. Baizy, 
Dr. Čihákové, H. Kvapilové, Havlíčkova, Hybešova, J. A. Komenského, J. Zeyera, Jana Kamaráda, Jiráskova, Ke Strážnímu domku, Krátká, Masarykova, Na Nábřeží, Na Stráni, Na Švihově, Ostrov, P. Bezruče, Palackého, Petra Jilemnického, Pod Skalkou, Prokopa Holého, Průmyslová, Rumunská, S. K. Neumanna, Sady 17. listopadu, Sokolovská, Spojovací, Stankovského, Svatopluka Čecha, Tovární, Toušeňská, U Kapličky, U Podjezdu, U Potoka, U Učiliště, Vančurova, Vašátkova, Volmanova, V Prokopě, V Rybníčkách, V Zátiší.

Záluží - Cihelna, Čtvrtá, Druhá, Haškova, K. Brabce, Mstětická, Na Radosti, Pátá, První, Třetí, U Tratě,Vořechovka,V Zahrádkách, Zálužská;

b) školský obvod Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, okres Praha - východ, 250 88 Čelákovice, tvoří ulice:

Čelákovice - 28. října, Alej Jiřího Wolkera, B. Němcové, Bratří Vlasáků, Čelakovského, Dělnická, Dobrovského, Družstevní, Dukelská, Dvořákova, Fügnerova, Husova, Chodská, 
J. Nerudy, J. Zacha, Jaroslava Kruckého, Jaselská, Jilmová, Jiřinská, Jungmannova, K Bílému vrchu, Kaplánkova, Karla Otty, Kollárova, Kostelní, Kozovazská, Krajní, Křižíkova, Květinová, Lidická, Lipová, Lísková, Majakovského, Matěje Červenky, Miroslava Maška, Miroslava Zachara, Mochovská, Na Hrádku, Na Požárech, nám. 5. května, Polská, Pod Přerovskou cestou, Pražská, Příční, Přístavní, Rooseveltova, Ruská, Rybářská, Sedláčkova, Sukova, Šípková, Táboritská, Trnková, Třebízského, U Hájku, U Hřiště, U Kovárny, U Labe, U Mostu, U Stabenovky, U Zdymadel, V Lukách, Václava Kálika, Ve Skále, V Nedaninách, Ve Vrbí, Zahradní, Zárubova, Zdeňka Austa, Žižkova.

Sedlčánky - Ferlesova, Fučíkova, Františka Chvátliny, Josefa Klicpery, K Borku, Ke Křížku, Komenského, Matěje Koštíře, Mokrých, Mírové nám., Na Paloučku, Na Plácku, Na Výsluní, Na Vošverku, Na Hrázi, Pavla Ježdíka, Pod Mlejnkem, Před Labem, Průběžná, Smetanova, U Mlýnské strouhy, U Přívozu, Zábranská, Za Školou, Zájezd, Za Labem.

Císařská Kuchyně - Bezejmenná, Čelákovská, U Dubu, U Studánky.

Čl. 2

1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Čelákovic E 4/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Čelákovice.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2015.


Ing. Josef Pátek, starosta
Ing. Miloš Sekyra, místostarosta

Vytvořeno 10.11.2016 12:55:20 | přečteno 2758x | jana.pezlova
load