ENDE

Vyhledávání

Přihlášení
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Postup při podávání stížnosti na poskytovanou sociální službu.

  • klient je oprávněn vyjádřit kdykoliv svou stížnost na poskytovanou službu
  • stížnosti jsou přijímány ústně nebo písemně
  • stížnost klienta na poskytovanou službu vyřizuje vždy vedoucí pracovník PS, pečovatelka ani jiný zaměstnanec PS není oprávněn vyřizovat stížnost klienta
  • každý zaměstnanec PS je povinen pravdivě informovat klienta o způsobu předání stížnosti na poskytovanou službu,  je povinen předat klientovi informace o kontaktních adresách, osobách nebo telefonních číslech a to ústně nebo opakovaným předáním informačního letáku.
  • požádá - li o to uživatel služby, je zaměstnanec pečovatelské služby povinen vyslechnout jeho stížnost, případně pomoci  při jejím sepsání. Písemnou stížnost je zaměstnanec povinen předat vedoucí PS. Vedoucí zaměstnanec je povinen pořídit zápis o převzetí stížnosti (kniha stížností a osobní spis uživatele služby) a předat orgánu, kterému je stížnost adresována
  • stížnosti uživatelů služby, které PS přijímá, se týkají pouze služeb zajišťovaných PS, např. stížnost na kvalitu dovážených obědů je nutné adresovat provozovateli kuchyně, který je dodavatelem (PS tyto stížnosti předá nebo tlumočí)
  • občan si může stěžovat vedoucí pečovatelské služby. Pokud má stěžovatel pochybnosti o její podjatosti, popř. má obavy z vlastního ohrožení z důvodu podání stížnosti, může se obrátit na zřizovatele, tj. město Čelákovice

Postup při příjmu stížnosti klienta na poskytovanou službu:

  • Ředitelka PS je povinen stížnost evidovat v knize stížností.Ředitelka PS vyvolá jednání s dotčeným zaměstnancem, pokud je ve stížnosti uveden
  • O stížnosti a rozhovoru s dotyčným zaměstnancem provede zápis v osobním spise klienta
  • Ředitelka PS provede návštěvu klienta a stížnost vyřídí s ohledem na její závažnost a přístup klienta, na místě provede zápis s podpisem klienta.Nelze-li stížnost vyřídit na místě, předá stížnost kompetentnímu orgánu – např. zřizovateli – k dalšímu projednání 
9.6.2013 17:13:13 | přečteno 990x | tana
 
Město Čelákovice
load