ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Účel a předmět činnosti

Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování pečovatelské služby občanům města Čelákovice a přilehlých obcí (dle kapacitních možností, za příslušnou úhradu na základě sepsané příslušné smlouvy).   

Vymezení předmětu činnosti:pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení , a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb. 

Uživatel má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při poskytování pečovatelské služby:
a/ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b/ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c/ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d/ pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e/ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
f/ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

9.6.2013 17:06:35 | přečteno 1382x | tana
 
Město Čelákovice
load