ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Základní činnosti PS a výše úhrady za tyto činnosti

Pečovatelská služba města Čelákovic

Kostelní 26, 250 88 Čelákovice

Základní činnosti a výše úhrady za poskytování

 pečovatelské služby (dále PS) dle vyhlášky 505/2006  Sb., kterou se provádějí některá  ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky 166/2007 Sb. a vyhlášky 340/2007 Sb..

  1. základní sociální poradenství .........................bezplatná služba

Je zaměřeno na osoby, které se dostaly do tíživé životní situace, patří do cílové skupiny PS a potřebují se zorientovat v možnostech, jak nastalou situaci řešit.

    2. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní

osobu .................................................................120,- Kč/ hod

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

a) pomoc při oblékání a svlékání

b) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

c) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

3. pomoc při osobní hygieně ..............................  120,- Kč/ hod. 

Hygienické prostředky sloužící k osobní hygieně uživatele je povinen

si zajistit uživatel na své náklady.

a) pomoc při úkonech osobní hygieny

- osobní hygiena na lůžku či u umyvadla

- ustlání postele

- převlečení ložního prádla

- výměna plenkových kalhotek

- prevence opruzenin a proleženin

- celková koupel v domácnosti

- celková koupel v SOH

b)  pomoc při základní péči o vlasy a nehty

- mytí hlavy, vlasů, sušení

- stříhání nehtů na rukách

c) pomoc při použití WC

4.poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

a) dovoz nebo donáška jídla ............................. 25,- Kč / úkon 

Jídlo se předává v jídlonosiči přímo uživateli osobně, pokud se

uživatel s pečovatelkou nedohodne jinak.

b) pomoc při přípravě jídla a pití .......................  120,- Kč/ hod. 

c) příprava a podání jídla ...................................  120,- Kč/ hod.

- naservírování jídla z jídlonosiče na talíř, případně jeho ohřev

v mikrovlnné troubě či na sporáku

- umytí jídlonosiče, úklid stolu a nádobí po jídle

· suroviny na přípravu jídla a pití je povinen zajistit uživatel na vlastní náklady

· příprava jídla a pití se provádí v domácnosti uživatele

5.Pomoc při zajištění chodu domácnosti

a) běžný úklid a údržba domácnosti  ...................... 120,- Kč/ hod.

b) údržba domácích spotřebičů ............................... 120,- Kč/ hod.

c) pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například

sezónního úklidu, úklidu po malování, úklid společných

prostor ....................................................................  120,- Kč/ hod.

K bodu a),b),c):

· úklid, včetně mytí oken, se týká pouze prostor, které uživatel fakticky obývá, tzn. neuklízí se celý dům, pokud uživatel evidentně bydlí např. ve dvou místnostech s příslušenstvím

· mycí a úklidové prostředky je uživatel povinen zajistit si na vlastní náklady

· úklid po malování se zajišťuje zcela výjimečně, převážně se doporučuje využít soukromé úklidové firmy.

d) donáška vody ........................................................ 120,- Kč/ hod.

e) topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných

zařízení...................................................................  120,- Kč/ hod.

· údržbu topných zařízení osobně neprovádíme, doporučujeme využít odborné služby (topenáři, kominíci)

f) běžné nákupy a pochůzky ...................................... 120,- Kč/ hod.

· běžným nákupem je myšlený pravidelný nákup pro vlastní potřebu – základní potraviny, ovoce, zelenina, maso, uzeniny, mycí a úklidové prostředky,

· uživatelům se nakupuje ve všední dny dle jejich potřebnosti,

· v sobotu  je zajišťován nákup zcela výjimečně (náhlé propuštění z nemocnice, absence blízkých osob, neschopnost zajistit si nákup vlastními silami ....),

· vyúčtování provádí pracovník PS s uživatelem ihned po provedeném nákupu

- pochůzkami se rozumí

· zajištění léků u lékaře, vyzvednutí receptu od lékaře a léků z lékárny a donáška léků do domácnosti uživatele

· osobní objednání na vyšetření, zajištění nejrůznějších oprav, zajištění řemeslníků, ....

· vyřizování úředních záležitostí, styk s úřady, finančními domy, placení složenek na poště, ....

g) velký nákup .............................................................. 120,- Kč/ úkon

· jedná se například o týdenní nákup, předsváteční nákupy, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,

h) praní a žehlení prádla ve středisku osobní hygieny  ........ 60,- Kč / kg

suchého prádla

· prací prášky si zajišťuje uživatel

· pokud uživatel vlastní pračku doma a přeje si prát prádlo sám, ale

pro zdravotní omezení není schopen prádlo pověsit či případně poté vyžehlit, je mu poskytnuta částečná služba, a to takto:

- pověšení prádla na šňůry v ceně 20,- Kč / 1 pračku

- vyžehlení prádla v prádelně PS nebo v domácnosti

uživatele v ceně 25,- Kč / 1 kg suchého prádla

· pokud není schopen uživatel postarat se o dopravu špinavého prádla do prádelny PS a následně čistého prádla zpět, je mu tato služba poskytnuta služebním vozidlem PS, a to bezúplatně

6.Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ..........  120,- Kč / hod.

Kontakt se společenským prostředím je poskytován pomocí doprovázení uživatele pečovatelkou a znamená doprovod pěšky.

Fakultativní úkony:

7.Pedikúra .......................................................................  140,- Kč / úkon 

Je prováděna pečovatelkou s odborností pedikérky. Pedikúra se provádí v SOH v Kostelní 26, 250 88 Čelákovice . V domácnosti uživatele se provádí pedikúra pouze výjimečně, a to pokud zdravotní stav uživatele neumožňuje přepravu do SOH, nebo by byla pro uživatele nadměrně vyčerpávající.

8.Dohledy nad dospělým člověkem .............................. 120,- Kč / hod.

· dohled se poskytuje ve všední dny, výjimečně o víkendech a svátcích, a to od 7,30 hodin do 16,00 hodin za předpokladu, že to umožňuje provoz organizace

· dohledem se rozumí poskytnutí uživateli společnost na dobu, kdy je mimo domov osoba, která jinak pečuje o uživatele

· pokud je třeba provést kontrolu v domácnosti uživatele, že je tento v pořádku, poté tato kontrola rovněž spadá pod tento úkon.

9.Masáže

· masáže se provádějí v SOH Kostelní 26, 250 88  Čelákovice dle platného ceníku

10.Doprava autem

· lékař, nákupy, atd..

11.Parafínové zábaly rukou………………………………..60,-Kč/úkon

Obecná pravidla pro poskytování úkonů PS:

1. Hodinová částka je myšlena za poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného

k jejich zajištění

2. Hodinová částka je účtována za úkony poskytované jednou pečovatelkou.

Pokud je úkon poskytován více jak jednou pečovatelkou, hodinová sazba

se násobí počtem pečovatelek, které současně úkon poskytují

3. Úkony 7, 8 jsou fakultativní úkony a lze je poskytovat pouze za předpokladu,

že to umožní provozní podmínky organizace

4. Uživatel zaplatí jednorázový poplatek 20,- Kč v případě, že měl tento uživatel

domluvenou návštěvu pečovatelky, avšak pečovatelka k němu váží cestu

zbytečně z důvodu odmítnutí služby uživatelem či jeho nepřítomností

v místě poskytování péče (vždy je možné návštěvu zrušit předem, např.

telefonicky a vyhnout se tak zbytečně pochůzce pečovatelky)

5. Uživatel zaplatí k úhradám za poskytované úkony jednorázový poplatek

20,- Kč za službu poskytovanou nad rámec pevné pracovní doby pečovatelky,

tzn. v pracovních dnech po 16,00 hod., a dále za službu poskytovanou

výjimečně o víkendech.

6. Pokud pečovatelka při nandávání jídla do jídlonosiče zjistí, že tento je

nedostatečně umytý, je povinna zjednat nápravu a uživateli je za umytí jídlo-

nosiče účtován jednorázový poplatek 10,- Kč.


Ceník je zpracován dle vyhlášky 505/2006, kterou se provádějí

některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

schválen Zastupitelstvem města Čelákovic dne 30.3.2016.


Platnost ceníku – od 1.4.2016

 

9.6.2013 17:10:56 | přečteno 1275x | sarka.cmugrova
 
Město Čelákovice
load