ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Rodinné centrum ROUTA

Rodinné centrum – provozuje komunitní centrum, volnočasové aktivity, doprovázení pěstounských rodin, dobročinný obchůdek, sociální službu Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež PLEJS.

Kontakty:

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Horváthová 
Mobilní telefon: 608 873 926 
Email: info@rc-routa.cz 
www stránky: www.rc-routa.cz

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (dále jen SAS) je terénní, popřípadě ambulantní sociální službou poskytovanou rodinám s dítětem v nepříznivé sociální situaci, u které je ohrožen vývoj  dítěte v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. SAS pomáhá rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci v prevenci sociálního vyloučení a při sociálním začleňování. 

Cílem SAS je posílit, s největší možnou mírou samostatnosti, sociální fungování a rodičovské kompetence rodin, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a pomoci vytvořit bezpečné a podpůrné prostředí pro rozvoj dítěte. 
Cílovou skupinou SAS jsou rodiny s dítětem z Čelákovic, Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi a blízkého okolí v nepříznivé sociální situaci ohrožující vývoj dítěte, kterou neumí zvládnout samy a k jejímu řešení projevují aktivní přístup.

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež PLEJS je snížit riziko ohrožení sociálním vyloučením, související se způsobem života a trávením volného času v období dětství, dospívání a rané dospělosti. 
PLEJS  je zaměřen na práci s dětmi a mládeží ve věku 6 - 26 let z Brandýsa nad Labem – Stará Boleslavi a Čelákovic a okolí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením kvůli nepříznivé sociální situaci nebo pro své návyky či způsob života vedoucí ke konfliktu se společenským prostředím. Jedná se například o konflikty a obtíže ve škole či rodině, obtíže v navazování vrstevnických vztahů, rizikový způsob trávení volného času, experimenty a konzumace alkoholu a návykových látek, apod.26.1.2016 9:57:22 | přečteno 3547x | sarka.cmugrova
 
Město Čelákovice
load