ENDE

Vyhledávání

Přihlášení
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Cyklistika

Cyklista, jako účastník provozu na pozemních komunikacích, je povinen řídit se pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích, dopravními značkami apod. Konkrétně tuto povinnost stanoví § 4 zákona o silničním provozu, ale se zákazy vjezdu si cyklisté mnohdy příliš hlavu nelámou. Často projíždějí jednosměrnou ulicí v opačném směru, a to i tam, kde jim to neumožňuje příslušná dodatková tabulka. Mnohdy také nerespektují příkaz užít k jízdě vyznačenou stezku pro cyklisty.

Obousměrná jízda cyklistů v jednosměrných komunikacích má (jako všechno v dopravě) svá poměrně přesná pravidla. Jednosměrka, kde mohou cyklisté jezdit i v protisměru, je vždy označena svislým dopravním značením s dodatkovou tabulkou „Jízda cyklistů v protisměru“, umístěnou pod značkami „Jednosměrný provoz“, resp. z druhé strany komunikace „Zákaz vjezdu všech vozidel“. Dále je komunikace označena vodorovným dopravním značením – podélnou čárou a může být na vozovce pro cyklisty vyznačen samostatný jízdní pruh nebo může řidiče na jízdu cyklistů upozorňovat „Piktogramový koridor pro cyklisty“ nebo nemusí být vodorovné značení žádné. Toto dopravní značení musí být schválené v řádném správním řízení.

Jízda cyklistů v protisměru jednosměrné komunikace může být povolena, pouze pokud je vozovka širší než 4,5 m (do této šířky se nezapočítávají parkovací pruhy a pásy). Za určitých podmínek je postačující šířka 4,0 m. Vždy se musí jednat o přehledný úsek komunikace. Tyto podmínky udává ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“. V žádném případě nemůže být provoz cyklistů v protisměru jednosměrných komunikací povolen plošně po celém městě, každá komunikace musí být zvlášť posouzena z hlediska splnění daných podmínek.

V našem městě bohužel tyto přísné podmínky komunikace nesplňují, a proto je nutné, aby cyklisté dodržovali pravidla a v případě, že přijedou k jednosměrné ulici ze zakázaného směru, sesedli z kola a vedli jej po celé délce komunikace do místa, kde je zase povolený obousměrný provoz. Vyhnete se tím nejen peprným poznámkám řidičů v protisměru, a případné kolizi s vozidlem, při které je cyklista vždy ten zranitelnější.

27.8.2018 9:46:21 | přečteno 617x | jaroslav.netik
 
Město Čelákovice
load