ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Úkoly MP

Dle Zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů:

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.
 
Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků. 

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona

 1. přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 2. dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, 
 3. dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,  
 4. se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,  
 5. se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,  
 6. se podílí na prevenci kriminality v obci,  
 7.  provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,  
 8. odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,  
 9. poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

A k tomu u nás ve městě:

 • provádí odchyt toulavých zvířat ( zejména pak psů )
 • zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce ( děti při cestě do školy )
 • zajišťuje veřejný pořádek při konání kulturních a společenských akcí
 • plní úkoly, které jsou potřebné pro město Čelákovice
 • řeší veškeré žádosti či připomínky občanů
23.6.2013 13:52:24 - aktualizováno 2.2.2022 15:22:15 | přečteno 2638x | tana
 
Město Čelákovice
load