ENDE

Vyhledávání

Přihlášení
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Aktuální informace ze stavby Modernizace žst. Čelákovice

** malý tunýlek spojující ulice Sedláčkovu a Čelakovského/Rooseveltovu bude uzavřen pro veřejnost nejpozději do pátku 31. 8. Důvodem třítýdenního prodloužení uzavírky byla nutnost přeložky kabelů. Ty byly již přeloženy a byly zahájeny navazující stavební práce.
** od pondělí 13. 8. odjíždějí vlaky směr Praha od vnějšího nástupiště u výpravní budovy a vlaky od Prahy přijíždějí k ostrovnímu nástupišti. S ohledem na stavební práce je nutné počítat ještě s případnými změnami kolejí a je nutné sledovat informační tabule a hlášení staničního rozhlasu.

** V pondělí 13. 8. byla opravena část železničního přejezdu patřící Správa železniční dopravní cesty, s.o., která je vlastníkem koleje vedoucí do Brandýsa nad Labem. Vlečka do bývalého areálu TOSu je v soukromém vlastnictví, navazující komunikace je v majetku Středočeského kraje.
** V pondělí 13. 8. byly odstraněny svodidla (city bloky), semafory a přenosné dopravní značení u podjezdu. Technické služby Čelákovice zde v následujících dnech provedou opětovnou montáž dřevěného chodníku. Ten nahradí následně klesající přístupový chodník vedoucí z Kollárovy ulice do ulice U Podjezdu.
** Vybudování bezbariérové rampy u podchodu směr Mochovská ulice je možné zahájit po přeložce vodovodní přípojky. Ta bude realizována do 31. 8. Výstavba rampy bude realizována v období 1. - 19. 9. Od 20. 9. bude zprovozněna rampa pro občany a cestující. ‼️ Nyní se jedná o prostor staveniště, kam je vstup osob zakázán.
** V ulicích Sedláčkově, Rooseveltově a Čelakovského probíhají do 15. 9. opravy vodohospodářské infrastruktury. Elektrizace železnic Praha bude následně opravovat a pokládat nové živičné povrchy na vybraných místních komunikacích, po kterých vedly v rámci stavby Modernizace žst. Čelákovice zásobovací trasy. Vybrány byly ulice Rooseveltova v úseku J. Zacha - Jungmannova, Čelakovského a Sedláčkova. Dále pak bude opravena ulice Kozovazská, která je v soukromém vlastnictví.
** Modernizace žst. Čelákovice, která začala v lednu 2017 a tvoří první etapu rozsáhlého projektu optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, se chýlí ke konci. Hlavní stavební práce skončí do konce srpna, další úpravy by měly skončit nejpozději v průběhu listopadu.

15.8.2018 8:02:01 | přečteno 346x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load