ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Doprava v lokalitě „Pod nádražím“

Na podnět občanů, žijících v této lokalitě, a na základě souhlasného stanoviska KŘ Policie Středočeského kraje ÚO Praha venkov-východ DI a MěÚ Brandýs n. L.-Stará Boleslav, odboru dopravy, dojde ke konečné změně dopravního značení oblasti v této podobě:

Ve stávajícím obousměrném úseku místní komunikace Havlíčkova bude zaveden jednosměrný provoz, a to ve směru od ulice J. Zeyera k ulici Palackého. 
Současně bude na křižovatce ulic Palackého a Havlíčkovy směrem z jihu a severu instalováno svislé dopravní značení P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“. V ulici Palackého směrem k ulici J. Zeyera bude také doplněno příslušným vodorovným značením V6b.
Na východní straně tomto úseku Havlíčkovy ulice dojde i k vyznačení parkování, a to svislým i vodorovným značením. 
Tyto změny dopravního značení budou zadány k projektovému zpracování a po schvalovacím řízení proběhne na úřední desce města vyvěšení veřejné vyhlášky opatření obecné povahy k návrhu a stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Po tomto procesu bude uvedená změna dopravního režimu zrealizována.
7.10.2013 9:44:23 | přečteno 803x | kveta.dolezalova
 
Město Čelákovice
load