Dotace jsou i pro živnostníky a malé firmy

MAS

Při slově dotace si většina lidí představí peníze, které jsou složitě dosažitelné, určené pro velké podniky, fotbalové kluby nebo nanejvýš obce. Nic pro běžného smrtelníka. Málokdo ví, že existuje i dotační titul, na který dosáhne majitelka kadeřnictví, provozovatel malé autoopravny nebo výrobce domácích sušenek.

Program rozvoje venkova, mezi veřejností známý spíše jako program určený pro zemědělce a příbuzné obory, obsahuje i dotační opatření „Nezemědělské podnikání na venkově“ určené právě soukromníkům a malým podnikům v obcích a menších městech. Pokud by se o něm chtěl někdo blíže informovat, je potřeba se obrátit na územně příslušnou tzv. místní akční skupinu (MAS), skrze které je tato dotace výhradně distribuována. Pro Vaší obec je to MAS – Střední Polabí se sídlem v Brandýse nad Labem.

Dotační prostředky z tohoto zdroje jsou určeny na investice do podnikání, tj. na stavební úpravy provozovny, pořízení strojů nebo technologií a dalšího vybavení, nákup dodávkového automobilu atd. Pro ilustraci můžeme uvést příklady, co bylo v  regionu Středního Polabí z těchto peněz již pořízeno:

- strojní vybavení pro tesařskou firmu (OSVČ)

- rekultivátor k úpravám terénu pro výstavbu cest, sportovišť atd. (OSVČ)

- speciální měřící přístroj pro přesnou výrobu součástek (malý podnik o 10 zaměstnancích)

Poskytovaná dotace je obvykle 45% z pořizovací ceny, v úvahu je potřeba brát určitou administrativní a časovou náročnost, plusem naopak je osobní podpora a možnost osobních konzultací, které MAS zájemcům o dotace ochotně poskytuje.

A na závěr ještě několik kontaktních údajů: MAS – Střední Polabí sídlí na adrese Plantáž 8, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (pro upřesnění – jedná se o brandýský zámek a kancelář MAS najdete ve 4. patře), informace o programu rozvoje venkova včetně titulu pro nezemědělské podnikání lze získat na e-mailu neubergova@strednipolabi.cz nebo telefonním čísle 730 182 815.


Vytvořeno 6.12.2018 13:54:57 | přečteno 565x | Lebedova
load