ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Informace ohledně stravování studentů gymnázia v Čelákovicích

Ve čtvrtek 18. 9. 2014 v dopoledních hodinách proběhne schůzka mezi starostkou města Čelákovic PhDr. Tichou, ředitelem odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje PaedDr. Schneiderem, ředitelkou Základní školy J. A. Komenského PaedDr. Pechalovou a ředitelkou Gymnázia v Čelákovicích Mgr. Ing. Pehrovou ohledně situace se stravováním studentů gymnázia. Schůzka byla vyvolána na základě jednání města Čelákovic, jehož zástupci mají jednoznačný zájem na domluvě zúčastněných stran. 


Informace ohledně stravování studentů gymnázia byla zveřejněna veikona souboru ikona souboru Zpravodaji města Čelákovic v září 2014 (viz str. 9).

Nynější stav je následující:

• město Čelákovice oslovilo odbornou firmu s žádostí o posouzení kapacity školní jídelny z komplexního hlediska (tj. skladovací kapacita, kapacita varných zařízení, kapacita výdejních zařízení);

• ve středu 10. 9. 2014 proběhlo jednání starostky města Čelákovic s PaedDr. P. Schneiderem (ředitel odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje), na níž byl dr. Schneider seznámen se situací a s postojem zástupců města Čelákovic;

• ze strany Základní školy J. A. Komenského v Čelákovicích je připravena k podpisu smlouva na kapacitu 60 míst;

• předpokladem uzavření této smlouvy je uhrazení dlužné částky za reálně poskytnuté obědy na základě smlouvy mezi základní školou a gymnáziem uzavřené pro školní rok 2013/2014 (smlouva definovala maximální počet jednotek poskytovaného oběda, bez jakékoli diverzifikace žáků či zaměstnanců odběratele);

• jménem města Čelákovic důrazně odmítám veřejnosti předkládaná tvrzení o neplnění závazků města Čelákovic vůči gymnáziu.

PhDr. Zdeňka Tichá, starostka města

12.9.2014 14:40:40 | přečteno 731x | dagmar.vitackova
 
Město Čelákovice
load