Jarní svoz tříděného komunálního odpadu

Technické služby Čelákovice budou pořádat svoz tříděného komunálního odpadu. Vytříděný komunální odpad z domácností bude možné zdarma odevzdat  na uvedených místech v následujících sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

13. března 

ulice Spojovací u budovy Q-BYTu

sídliště V Prokopě u restaurace


20. března 

ulice Na Stráni u kotelny

ulice Prokopa Holého u požární zbrojnice

ulice Sukova u sauny V Nedaninách


27. března

ulice 28. října u hřiště SK Union

ulice Polská na křižovatce s Lidickou


10. dubna

ulice Jiráskova

parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungmannovou


17. dubna

Záluží u hřiště

Císařská Kuchyně u pomníčku

Sedlčánky u pobočky knihovny


Na uvedených místech v určeném čase mohou občané zdarma odevzdat tyto druhy vytříděného komunálního odpadu: Papír, sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, textil, kompostovatelný odpad ze zahrad. Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad z domácností, který nelze umístit do popelnice.


Z technických důvodů nelze vybírat nebezpečný odpad, suť, stavební odpad a zeminu! Současně zde lze odevzdávat elektrozařízení jako zpětný odběr – lednice, sporáky, pračky, televize, monitory, výpočetní techniku a podobně. Uvedené komodity lze průběžně odevzdat celý rok i na sběrném dvoře „Na Špičce“, Mochovská 116.

www.celakovice-mesto.cz/ts


Vytvořeno 2.2.2021 14:43:05 | přečteno 635x | Lebedova
load