Jarní svoz tříděného komunálního odpadu - ZRUŠENO

Technické služby Čelákovice budou pořádat svoz tříděného komunálního odpadu. Vytříděný komunální odpad z domácností bude možné zdarma odevzdat  na uvedených místech v následujících sobotách vždy od 8.00 do 12.00 hod.

7. března 

ulice Spojovací u budovy Q-BYTu

sídliště V Prokopě u restaurace


14. března 

ulice Na Stráni u kotelny

ulice Prokopa Holého u hasičské zbrojnice

ulice Sukova u sauny V Nedaninách


21. března - ZRUŠENO

ulice Jaselská u hřiště SK Union

ulice Polská na křižovatce s Lidickou


28. března - ZRUŠENO

ulice Jiráskova

parčík mezi ulicemi Majakovského a Jungmannovou


4. dubna - ZRUŠENO

Záluží u hřiště

Císařská Kuchyně u pomníčku

Sedlčánky u pobočky knihovny


Na uvedených místech v určeném čase mohou občané zdarma odevzdat tyto druhy vytříděného komunálního odpadu: Papír, sklo, plasty, PET lahve, železný šrot, dřevo, textil, kompostovatelný odpad ze zahrad. Lze zde odevzdat i velkoobjemový odpad z domácností, který nelze umístit do popelnice.


Z technických důvodů nelze vybírat nebezpečný odpad, suť, stavební odpad a zeminu! Současně zde lze odevzdávat elektrozařízení jako zpětný odběr – lednice, sporáky, pračky, televize, monitory, výpočetní techniku a podobně. Uvedené komodity lze průběžně odevzdat celý rok i na sběrném dvoře „Na Špičce“, Mochovská 116.

www.celakovice-mesto.cz/ts

Vytvořeno 5.2.2020 9:50:34 | přečteno 427x | Lebedova
load