ENDE

Vyhledávání

Přihlášení
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Město Čelákovice a Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414

Gymnazium Čelákovice

Ve středu 13. února se zabývalo Zastupitelstvo města Čelákovic situací v Gymnáziu, Čelákovice, J. A. Komenského 414 a přijalo tři usnesení před zasedáním Zastupitelstva Středočeského kraje, které se uskuteční dne 18. února.

Zastupitelstvo města přijalo na svém 3. zasedání dne 13. února tato usnesení:

3/2019/1.8.1: Trvá na svém požadavku vyjádřeném v usnesení Zastupitelstva města č. 2/2018/6.1.1 ze dne 12. 12. 2018 zachovat gymnaziální vzdělávání na území města Čelákovic.

3/2019/1.8.2: Požaduje odložit s přihlédnutím k názorům občanů, petentů, žáků a pedagogických pracovníků a v návaznosti na Tisk číslo 0080(2019) pro zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 18. 2. 2019 rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 a Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668.

3/2019/1.8.3: Žádá zřizovatele školy Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414, aby vzhledem ke končícímu funkčnímu období ředitelky gymnázia, bezodkladně vyhlásil konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky školy a vyjádřil tak podporu Gymnáziu, Čelákovice, J. A. Komenského 414, jako samostatné právnické osoby.


Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Čelákovic dne 12. prosince 2018 zůstávají nadále v platnosti:

2/2018/6.1.1: Konstatuje, že strategickým záměrem města je zachování gymnaziálního vzdělávání na území města Čelákovic, pro které byla vytvořena kapacita až 436 žáků v budově J. A. Komenského 414, Čelákovice. 

2/2018/6.1.2: Nesouhlasí s případným ukončením gymnaziálního vzdělávání na území města Čelákovic. 

2/2018/6.1.3: Podporuje jednoznačně zachování gymnaziálního vzdělávání osmiletého cyklu na území města Čelákovic, a to i za předpokladu zřízení místa poskytování dalšího vzdělávání (odloučeného pracoviště) s právní subjektivitou jiné střední školy zřizované Středočeským krajem. 

2/2018/6.1.4: Preferuje v případě optimalizace sítě středních škol na území Středočeského kraje sloučení právnické osoby Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414, s právnickou osobou Gymnázium, J. S. Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668. 

2/2018/6.1.5: Konstatuje, že zřizovatelem Gymnázia, Čelákovice, J. A. Komenského 414, je Středočeský kraj.


Samosprávným kolektivním orgánům města Čelákovic nepřísluší rozhodovat ani o organizačních ani o personálních změnách v Gymnáziu, Čelákovice, neboť město Čelákovice není zřizovatelem této školy. Zřizovatelem Gymnázia, Čelákovice, je Středočeský kraj. 


Za Zastupitelstvo města Čelákovic

Ing. Josef Pátek, starosta

Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta I 


V Čelákovicích dne 13. února 2019

18.2.2019 7:52:27 | přečteno 1422x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load