ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Milostivé léto, aneb zbavte se exekucí

milostivé léto

Akce vyhlášená státem vám umožní zbavit se vysokých exekučních poplatků, sankcí a úroků, které vám navýšily původní dluh a komplikují tak jeho splácení. Stačí, když zaplatíte původní dluh a poplatek 908 korun (resp. 750 Kč + DPH, je-li soudní exekutor plátcem DPH). Máte čas jenom do 28. ledna 2022, tak zbytečně neotálejte. Akce se nebude opakovat!

Milostivé léto - webové stránky
Milostivé léto - webové stránky

3 podmínky, které musíte splňovat


1. DLUŽÍTE STÁTU, OBCI ČI JEJICH ORGANIZACÍM

Akce se vedle státu, krajů a obcí týká i jejich většinově vlastněných organizací, jako jsou např. dopravní podniky, nemocnice, ČEZ, Pražská energetika, Pražská plynárenská, Mostecké bytová, Česká televize, Český rozhlas atp., a dále se akce týká i všech zdravotních pojišťoven. Detailní seznam subjektů:

a) Česká republika;

b) územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy;

c) státní příspěvková organizace;

d) státní fond;

e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola;

f) dobrovolný svazek obcí;

g) regionální rada regionu soudržnosti;

h) příspěvková organizace územního samosprávného celku;

i) ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem;

j) obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem;

k) státní podnik nebo národní podnik;

l) zdravotní pojišťovna;

m) Český rozhlas nebo Česká televize;

n) právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

 

2. DLUH JE V EXEKUCI

Pokud dluh ještě není v exekuci nebo jste v oddlužení, Milostivé léto nelze uplatnit.

 

3. EXEKUCE JE VEDENA SOUKROMÝM EXEKUTOREM

Milostivé léto se nevztahuje na exekuce vedené státem, tzv. správní nebo daňové exekuce, které jsou nejčastěji vymáhané celní správou, finanční správou či okresní správou sociálního zabezpečení.

 

POSTUP

Pokud si povinný (dlužník) není jistý počtem vedených exekucí anebo nezná spisové značky proti němu vedených exekučních řízení, doporučujeme opatřit si výpis z Centrální evidence exekucí (CEE). Výpis z CEE lze pořídit online na webu Exekutorské komory ČR nebo na jakékoliv pobočce Czech POINT (Česká pošta, obecní úřad, atp.).

Povinný (dlužník) by měl napsat soudnímu exekutorovi dopis, ve kterém žádá o informaci o výši své nezaplacené jistiny (pokud ji nezná) a informuje jej o využití „milostivého léta“ – velmi důležité!

Pokud by soudní exekutor v přiměřené lhůtě nereagoval na žádost povinného (dlužníka), má dále povinný (dlužník) možnost získat informaci o původní vymáhané jistině nahlédnutím do spisu soudního exekutora nebo může získat tyto informace přímo u oprávněného (věřitele).

Po získání výše uvedených informací povinný (dlužník) zaplatí svůj dluh – jistinu (případně doplatí zbývající část jistiny) a náklady exekuce, které činí 750 Kč plus DPH (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty). Předmětnou platbu povinný (dlužník) označí poznámkou „milostivé léto“ a platbu odešle tak, aby dorazila na účet soudního exekutora nejpozději 28. ledna 2022.

Soudní exekutor exekuci zastaví a rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny.

 

Co pro to musíte udělat?

 

1. INFORMUJTE EXEKUTORA A ZJISTĚTE PŘESNOU ČÁSTKU KE SPLACENÍ

Požádejte exekutora doporučeným dopisem o vyčíslení aktuální dlužné jistiny. Uveďte, kam chcete zaslat odpověď, a nezapomeňte doplnit, že se jedná o akci „Milostivé léto“. Pokud znáte spisovou značku své exekuce, doplňte ji do dopisu. Odpověď exekutora bude chvíli trvat (zpravidla dva týdny, ale počítejte raději s 30 dny), proto mu napište co nejdříve. Vzor dopisu exekutorovi naleznete na protější straně.

Exekutora kontaktujte, i když jste jistinu už někdy hradili. Může se stát, že ve skutečnosti jistina uhrazena není, protože vaše platby šly přednostně na úroky, pokuty a náklady. O vašem záměru využít tuto akci potřebuje exekutor vědět i v případě, že jistinu už máte uhrazenou.

 

2. ZAPLAŤTE NESPLACENOU JISTINU A NÁKLADY EXEKUCE

Po obdržení odpovědi je třeba zaslat nebo složit na účet exekutora nesplacenou jistinu, kterou vám exekutor sdělil, a 908 Kč na náklady exekuce.

Nezapomeňte uvést všechny náležitosti i správný variabilní symbol, který vám upřesní exekutor.

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a poznámku, že se jedná o Milostivé léto (např. Jan Novák – splátka na jistinu – Milostivé léto).

Platba musí být připsána na účet exekutora v období akce, tedy od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.

 

3. OVĚŘTE SI, ŽE VŠE PROBĚHLO V POŘÁDKU

Exekutor je povinen po splacení dlužné jistiny vydat rozhodnutí, kterým vás osvobodí od placení zbytku dluhu. Nic dalšího tedy dělat nemusíte, ale doporučujeme po provedení platby kontaktovat exekutora pro ověření, že vše proběhlo v pořádku.

 

Dosud nebyla nikdy v historii České republiky žádná obdobná možnost, jak se rychle zbavit svých dluhů. Zejména v případech, kdy exekuce probíhá již delší dobu, může povinným (dlužníkům) využití tzv. milostivého léta zachránit nemalý finanční obnos, neboť se povinnému (dlužníkovi) zcela odpouští úroky z prodlení a jiné příslušenství.

Pokud si nevíte rady, neváhejte se obrátit na jakoukoli dluhovou poradnu nebo poradnu Člověka v tísni: www.cervenesluchatko.cz, 770 600 800. Začněte jednat ihned, na vše máte čas jen do 28. ledna!


ikona souboruVZOR DOPISU EXEKUTOROVI


18.11.2021 7:16:49 | přečteno 411x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load