Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)

Výluky na trati - jednokolejný provoz

Od 5. ledna 2021 je vyloučena kolej č. 1 v úseku Odbočka Káraný - Čelákovice. Výluka bude probíhat do 20. září 2021 a nebude mít vliv na zpoždění vlaků.


Uzavírka přejezdů a objízdné trasy, uzavírka a omezení provozu na komunikacích

Podchod u železniční zastávky Čelákovice - Jiřina 

Do 20. dubna 2021 bude otevřen pro pěší. Od 21. dubna 2021 bude uzavřen pro pěší.

V červnu dojde ke zrušení současného podchodu a jeho zasypání.

Nový prostornější podchod bude vybudován 15 metrů jižněji oproti stávající poloze.

Podjezd Přístavní

Do 20. dubna 2021 bude uzavřen zcela. Od 21. dubna 2021 bude zajištěn dřevěný tubus, který umožní průchod pro pěší, dílčí omezení průchodu od dubna do června mohou být ovlivněna plánovanými výlukami na trati.

Podjezd J. Zacha - Husova 

Od 19. března do 5. prosince 2021 bude uzavřen pro veškerou dopravu.

Autobusové linky 427 a 443 budou vedeny po odklonové trase, zastávka "Čelákovice, Jiřinská" nebude těmito linkami obsluhována a dočasná zastávka nebude zřízena (toto opatření se netýká linky 655 zajíždějící do zastávky Čelákovice, Kovohutě).


Zřízení najížděcích míst na stavbu a výjezd na veřejnou komunikaci
Křižovatka ulic Dělnická a Alej Jiřího Wolkera
V termínu: od 5. března do 30. září 2021, místo bude vyznačeno dopravním značením "pozor výjezd vozidel stavby".

Alej J. Wolkera - za podchodem u zastávky Čelákovice-Jiřina
V termínu: od 5. března do 30. září 2021, místo bude vyznačeno dopravním značením "pozor výjezd vozidel stavby".

Rooseveltova ul., za podchodem pro pěší
V termínu: od 5. března do 30. září 2021, místo bude vyznačeno dopravním značením "pozor výjezd vozidel stavby".


Práce na železničním mostu přes Labe v roce 2021

leden - snášení mostu
únor - březen - bourání pilířů a opěr, zakládání nových podpěr
březen - navážení nové mostní konstrukce na káranský břeh
duben - květen - sestavení mostu a výstavba pilířů a opěr
červen - výsun první části nového mostu a navážení druhé části mostu
červenec - sestavení 2. části mostu a dokončení podpěr
srpen - výsun 2. části mostu a dokončení podpěr
září - zřízení koleje na mostě, převedení dopravy na nový most
říjen - zřízení 2. koleje na mostě
listopad - demontáž provizorního mostu
Vytvořeno 12.3.2021 9:01:04 | přečteno 1169x | Lebedova
load