ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Pronájem obecního bytu

Město Čelákovice nabízí k pronájmu obecní byt č. 3 v domě č. p. 1178 na st. p. č. 1312, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1178. Nájemci budou vybráni tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného a v souladu se Zásadami pro pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.Jedná se o byt č. 3, o velikosti 1+1 o celkové ploše 59,35 m2 (započitatelná plocha 53,61 m2 - sklep je započten 1/2 plochy), sestávající z těchto prostor:  pokoj 21,38 m2, kuchyň 16,15 m2, předsíň 5,40 m2, koupelna a WC 4,05 m2,  sklep 9,84 m2.

Byt je situovaný ve 2. podlaží jedno vchodového, třípodlažního cihlového domu s valbovou střechou a půdní vestavbou.

Dům byl vybudován v roce 1939.

Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.


Výše nájemného je minimálně 8 042,- Kč měsíčně (150,- Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky (jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).

Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu p. Vorlíčkovou, tel. 326 996 052.

Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného a splnění podmínek stanovených v Zásadách pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.

Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní objekt k bydlení, prohlášení o tom, že má minimálně 2 roky trvalý pobyt ve městě Čelákovice, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR.


Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:

Pronájem bytu č. 3, Prokopa Holého č. p. 1178, Čelákovice.


Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:

18. září 2020 do 10.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.


ikona souboruZáměr města

17.8.2020 15:32:18 | přečteno 2762x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load