ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

ROZSÁHLÁ VÝLUKA ZÁSADNĚ OVLIVNÍ PROVOZ NA ŽELEZNICI

výluka vlaků

Od 3. března do 29. června 2015 bude z důvodu rozsáhlých stavebních prací Správy železniční dopravní cesty,  spojených s opravou drážního mostu v Úvalech, výrazně omezen provoz vlaků na 1. železničním koridoru. Propustnost železniční stanice bude během výluky značně omezena a řada dálkových vlaků bude proto odkláněna mezi Prahou a Kolínem přes Čelákovice.

 • Vybrané spoje v čase od 13.30 do 20.00 hod. ve směru do Prahy budou projíždět zastávky Čelákovice-Jiřina, Zeleneč a stanici Praha-Horní Počernice a z Čelákovic budou odjíždět o několik minut dříve!
 • Vybrané spoje budou jezdit v jiných časových polohách.
 • U většiny vlaků mohou vznikat zpoždění vlivem předjíždění odkloněných vlaků.

Kvůli rozsáhlým stavebním pracím Správy železniční dopravní cesty, které budou spojeny s opravou drážního mostu v Úvalech, bude výrazně omezen provoz vlaků na 1. železničním koridoru. Propustnost železniční stanice bude během výluky značně omezena a řada dálkových vlaků bude proto odkláněna mezi Prahou a Kolínem přes Čelákovice.
Kvůli jízdě po delší odklonové trase budou posunuty odjezdové a příjezdové časy ve stanici Praha-hl. n. a zároveň budou vlaky zastavovat místo Libně ve Vysočanech. Změny se dotknou i ikona souborujízdních řádů příměstských linek „S“.

ZMĚNY V REGIONÁLNÍ DOPRAVĚ ČESKÝCH DRAH

Stavební práce v Úvalech ovlivní regionální vlakovou dopravu, a to nejen na hlavní trati Praha – Kolín, ale také na přípojných tratích.

 • Na trati 011 Praha – Kolín pojedou všechny osobní vlaky linky S1 v upravených časových polohách podle výlukového jízdního řádu. V upravených časech pojedou také ranní spěšné vlaky z Kolína do Prahy a odpolední spěšné vlaky v opačném směru. V úseku Praha-Masarykovo nádraží – Úvaly a zpět budou tyto spoje zastavovat ve všech stanicích a zastávkách a nahradí tak posilové osobní vlaky.
 • V souvislosti s velkým počtem vlaků vedených odklonem přes Čelákovice bude upraven jízdní řád některých vlaků linek S2 Praha – Kolín, S20 Praha – Milovice a S9 Benešov u Prahy – Praha – Čelákovice na trati 231 Praha – Lysá nad Labem – Kolín, a to ve směru do Prahy.
 • Vlaky linky S2 s pravidelnými odjezdy z Kolína do Prahy-Masarykova nádraží v hodinových intervalech od 13.29 do 19.29 hod. pojedou v úseku Kolín – Nymburk hl. n. o 9 minut dříve.
 • U linky S20 z Milovic na Masarykovo nádraží budou odpolední vlaky s odjezdem z Milovic v hodinových intervalech od 13.48 do 19.48 hod. projíždět zastávky Čelákovice-Jiřina, Zeleneč a Praha-Horní Počernice a v úseku mezi Čelákovicemi a Prahou pojedou o několik minut dříve.
 • Posilové vlaky linky S9 Benešov u Prahy – Praha-hl. n. – Praha-Horní Počernice s odjezdy z Prahy-hl. n. v 6.02, 7.02, 8.02 a 9.02 hod. mezi hlavním nádražím a Horními Počernicemi nepojedou. Odřeknuté budou také vlaky v opačném směru z Prahy-Horních Počernic do Prahy-hl. n. v 6.34, 7.34 a 14.02 hod. a do Prahy-Vršovic v 8.34 hod.

ZMĚNY V DÁLKOVÉ DOPRAVĚ ČESKÝCH DRAH
Od 3. března do 29. června 2015 bude platit výlukový jízdní řád, který přinese následující změny:

 • Dva dopolední vlaky SC Pendolino ve směru z Prahy na Ostravsko (SC 503 a SC 505 s odjezdy z Prahy-hl. n. v 7.39 a 9.39 hod.) budou z Prahy odjíždět o 17 minut dříve, tj. v už 7.22 a 9.22 hod., a pojedou odklonem přes Lysou nad Labem. V opačném směru pojede pět vlaků SC Pendolino ve směru do Prahy (SC 510, 508, 506, 504 a 502 s obvyklými příjezdy do Prahy-hl. n. ve 12.21, 14.21, 16.21, 18.21 a 20.21 hod.) odklonem přes Lysou nad Labem a přijedou do Prahy cca o 20 minut později. Vlaky SC 518 a 519 budou vedeny náhradní soupravou, běžnou pro vlaky EC.
 • Vlaky EuroCity a railjet Praha – Brno a dále pojedou v obou směrech přes Úvaly (s výjimkou EC 276, který pojede v pracovní dny odklonem přes Lysou nad Labem). U těchto vlaků je potřeba počítat se zpožděním cca 10 minut.
 • Vlaky EuroCity a expresy Praha – Olomouc a dále pojedou ráno a dopoledne z Prahy dříve a odklonem přes Lysou nad Labem. Půjde o vlaky EC 145, EC 221, Ex 147, EC 123, EC 111 a EC 223, které pojedou oproti pravidelnému jízdnímu řádu o 12 minut dříve, tj. už v 6.07, 7.07, 8.07, 9.07, 10.07 a 11.07 hod. V odpoledních hodinách pojedou odklonem přes Lysou nad Labem dálkové vlaky EC a Ex v opačném směru z Olomouce do Prahy. Půjde o vlaky Ex 150, EC 222, EC 110, EC 122, Ex 146, EC 220 a Ex 144, které budou nově přijíždět do Prahy- hl. n. o 15–20 minut později (tj. v 16.00, 17.00, 18.00, 19.05, 20.00, 21.00 a 22.00 hod.). Spoje jedoucí po odklonové trase budou zastavovat místo stanice Praha-Libeň v pražských Vysočanech.
 • Rychlíky Praha – Pardubice – Česká Třebová a dále pojedou v obou směrech odklonem přes Lysou nad Labem a zastaví ve Vysočanech. Vlaky budou z Prahy odjíždět dříve a naopak sem budou přijíždět později. Večerní vlaky ve směru z Prahy a časně ranní vlaky ve směru do Prahy pojedou po trase přes Úvaly. Rychlík R 879 s odjezdem z Prahy-hl.n. do Pardubic v 0.09 hod. pojede odklonem přes Lysou nad Labem a nebude obsluhovat stanici Praha-Libeň ani Praha-Vysočany.
 • Rychlíky Praha – Havlíčkův Brod a dále pojedou ve směru z Prahy odklonem přes Lysou nad Labem, budou zastavovat ve Vysočanech a pojedou z Prahy o 8 minut dříve (místo v 59. už v 51. minutu). Poslední dva večerní rychlíky s odjezdy z Prahy-hl. n. do Havlíčkova Brodu (R 963 a R 965) pojedou po své pravidelné trase přes Prahu-Libeň a v pravidelných časech v 19.59 a 21.59 hod. Ve směru do Prahy pojedou rychlíky po pravidelné trase přes Prahu-Libeň s mírným zpožděním, pouze rychlík R 990 bude odkloněn přes Lysou nad Labem a zastaví ve Vysočanech.
 • Noční rychlík R 442 Bohemia z Humenného do Prahy nebude z důvodu jízdy odklonem přes Lysou nad Labem zastavovat ve stanici Kolín (vlak se nevejde k nástupišti, ze kterého se odjíždí ve směru do Lysé nad Labem, a není proto možné zajistit bezpečný nástup a výstup cestujících).

ZMĚNY V DÁLKOVÉ DOPRAVĚ - REGIOJET
U spojů se mění některé časy odjezdu a příjezdu (z, do) stanice Praha-hl. n. Časy odjezdu a příjezdu v ostatních železničních stanicích se nemění.
· spoj 1003 – odjezd z Prahy-hl. n. nově v 7.38 hod. (původní čas 7.48 hod.)
· spoj 1005 – odjezd z Prahy-hl. n. nově v 9.38 hod. (původní čas 9.48 hod.)
· spoj 1011 – odjezd z Prahy-hl. n. nově v 15.38 hod. (původní čas 15.48 hod.)
· spoj 1008 – příjezd do Prahy-hl. n. nově v 14.31 hod. (původní čas 14.10 hod.)
· spoj 1012 – příjezd do Prahy-hl. n. nově v 18.31 hod. (původní čas 18.10 hod.)
· spoj 1014 – příjezd do Prahy-hl. n. nově v 20.31 hod. (původní čas 20.10 hod.)

ZMĚNY V DÁLKOVÉ DOPRAVĚ - LEO EXPRESS
U spojů se mění některé časy odjezdu a příjezdu do stanice Praha-hl. n. Časy odjezdu a příjezdu v ostatních železničních stanicích se nemění.
· spoj LE1358 – příjezd do Prahy-hl. n. nově v 15.31 hod. (původní čas 15.10 hod.)
· spoj LE1360 – příjezd do Prahy-hl. n. nově v 17.31 hod. (původní čas 17.10 hod.)
· spoj LE1362 – příjezd do Prahy-hl. n. nově v 18.20 hod. (původní čas 18.00 hod.)
· spoj LE1366 – příjezd do Prahy-hl. n. nově v 23.27 hod. (původní čas 23.10 hod.)
· spoj LE1353 – odjezd z Prahy-hl. n. nově v 7.47 hod. (původní čas 8.02 hod.)
· spoj LE1355 – odjezd z Prahy-hl. n. nově v 8.47 hod. (původní čas 9.02 hod.)
· spoj LE1365 – odjezd z Prahy-hl. n. nově v 17.54 hod. (původní čas 17.35 hod., očekávané zpoždění 10–20 minut ve zbytku trasy)
· spoj LE1367 – odjezd z Prahy-hl. n. nově v 18.49 hod. (původní čas 18.35 hod., očekávané zpoždění 10–20 minut ve zbytku trasy)

ODKAZY NA VÝLUKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
http://www.cd.cz/infoservis/aktuality/-23214/
http://www.ropid.cz/mimoradnosti/zeleznice-souhrn__s187x926.html
http://www.regiojet.cz/novinky/vyluka.html
http://www.le.cz/cms/72-pro-cestujici.html

Zpracováno s využitím údajů Českých drah, a. s., RegioJet, a. s., a LEO EXPRESS, a. s.

27.2.2015 10:29:40 | přečteno 4502x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load