ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Setkání občanů za účasti vedení města k odstranění duplicitních názvů ulic

paragraf

- Osadní výbor Sedlčánky: v Sedlčánkách v pondělí 12. 1. 2015 od 19:00 hod. v restauraci Na Vošverku;
- Osadní výbor Záluží: v Záluží ve čtvrtek 15. 1. 2015 od 18:00 hod. v restauraci na hřišti.

V souvislosti s celostátním zaváděním centrálních registrů bylo město Čelákovice opakovaně vyzváno, aby odstranilo shodné názvy ulic v katastrálních územích, která zahrnuje.

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), jako správce základního Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) vyzval dne 11. 3. 2014 město Čelákovice k odstranění shody názvů 10 ulic na území města. Výzva je odkázána na
§ 29 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Při rozhodování o tom, která ulice bude přejmenovaná, byla důsledně uplatněna zásada, aby se změna dotkla pokud možno nejmenšího počtu občanů.

Navazující výměna občanských průkazů u občanů hlášených v nově pojmenovaných ulicích k trvalému pobytu bude provedena bezplatně (viz § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Po schválení definitivních názvů ulic bude městský úřad potřebovat nějaký čas na zavedení schválených změn do centrálních registrů, proto bude účinnost usnesení přijatých zastupitelstvem města posunuta. Po datu účinnosti usnesení pak bude možno bez problému provádět výměny potřebných dokladů.

Přínos provedených změn se projeví kromě správného doručování zásilek zejména ve fungování integrovaného záchranného systému, kdy by prodlení při špatném určení adresy mohlo vést ke snížení účinnosti zásahu hasičů, policie nebo záchranné služby.

Při odstranění shodných názvů ulic přistoupilo město Čelákovice i ke kontrole uličních čar, aby v systému základních registrů RÚIAN i ve vnitřních informačních systémech MěÚ Čelákovice byly totožné údaje.

ikona souboruUsnesení ZM č. 2/2014/3.1 ze dne 10. 12. 2014 -  ZM ukládá předsedům osadních výborů projednat nové názvy ulic u duplicitních názvů ulic na území města Čelákovic, v Sedlčánkách a Záluží, v termínu do 31. 1. 2015

ikona souboruPrezentace (8,8 MB)

9.1.2015 13:19:23 | přečteno 819x | Bc. Martin Chramosta
 
Město Čelákovice
load