ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Výuka některých dětí z Mateřské školy v Rumunské ulici bude probíhat v náhradních prostorech

MŠ Rumunská - nová fasada 2

Stavební práce v objektu mateřské školy budou probíhat i v měsících září a říjnu. Z tohoto důvodu je nutné zajistit výuku dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v náhradních prostorách podobně, jako tomu bylo od 2. března do 30. června.  

Dne 13. ledna byla Radou města vybrána společnost DKK stav, s. r. o., Liberec, k zajištění realizace projektu „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“, jehož cílem je zateplit objekt Mateřské školy Mateřídouška v Rumunské ulici. Staveniště bylo předáno dne 16. února. Spolu se zateplením objektu bylo dále rozhodnuto, že bude modernizována varna a vybavena novými gastro technologiemi. Navíc je v objektu instalován elektronický požární systém a montováno únikové požární schodiště. Celkové investiční náklady přesáhnou 15 mil. Kč, z nichž část je kryta dotací z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí.

Stavební práce v objektu mateřské školy budou probíhat i v měsících září a říjnu. Z tohoto důvodu je nutné zajistit výuku dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v náhradních prostorách podobně, jako tomu bylo od 2. března do 30. června. S tímto řešením vyslovila souhlas na časovou ohraničenou dobu Krajská hygienická stanice Středočeského kraje dne 11. února. Všichni rodiče obdrželi v průběhu měsíce srpna dopis, ve kterém byli informováni o náhradních prostorách. Děti z 5. a 7. třídy („Kuřátka“ a „Pejskové“) budou mít zajištěnu výuku jednak v budově Základní školy J. A. Komenského 414 (13 dětí) a v herně Mateřské školy Rumunská 1477 (13 dětí) a jednak v budově Mateřské školy J. A. Komenského 1586 (26 dětí).

S ohledem na rekonstrukci varny bude stravování po časově ohraničenou zajišťováno externí firmou ALMED – zařízení školního stravování ze Škvorce. Obědy budou zabezpečeny formou dodávky hotových jídel, a to v 11.30 hodin od pondělí do pátku mimo období ředitelského volna a státních a ostatních svátků.

Bližší podrobnosti sdělí ředitelky příslušných příspěvkových organizací zřizovaných městem na následujících kontaktech:

  • Mateřská škola, Rumunská 1477 – Dagmar Horáčková, tel.: 326 910 914, e-mail: rumunska.ms@seznam.cz;
  • Mateřská škola, J. A. Komenského 1586 – Hana Henyšová, tel.: 326 741 437, e-mail: komenskeho.ms@seznam.cz;
  • Mateřská škola, Přístavní 333 – Jaroslava Dušková, tel.: 326 994 165, e-mail: ms.pristavni@iol.cz.

Zvýšené náklady na mzdy pracovníků a další doprovodné služby (přesuny dětí, dělení tříd, úklid, stravování a výdej jídla), které budou s přemístěním dětí spojeny, uhradí zřizovatel, tedy město Čelákovice.

Děkujeme tímto všem rodičům, zákonným zástupcům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům a dalším, kterých se negativně dotýkají stavební práce, za pochopení a trpělivost a omlouváme se jménem města za způsobené komplikace.

Miloš Sekyra, místostarosta I, Petr Studnička, místostarosta II

24.8.2015 17:24:34 | přečteno 758x | dagmar.vitackova
 
Město Čelákovice
load