ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘÍSPĚVEK NA OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK

Ministerstvo kultury České republiky(MK ČR) vyhlašuje pro rok 2015 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu nemovitých kulturních památek, které se nachází mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Dále popřípadě na obnovu movitých kulturních památek, které jsou pevně spojeny se stavbou – kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek, pokud se nejedná o restaurování.

Pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav byla pro rok 2015 stanovena kvóta pro podporu obnovy kulturních památek 650 tis. Kč.
Program bude realizován pouze v jednom kole, a to v kole druhém, kde je uzávěrka příjmu žádostí stanovena na 30. dubna 2015.
Veškeré informace k dotačnímu programu naleznete na webových stránkách MKČR: http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/

Žádosti musí být ve výše uvedeném termínu zaslány nebo předány na adresu:
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
odbor územního rozvoje a památkové péče
nám. Republiky 3
110 01 Praha 1

16.2.2015 11:00:17 | přečteno 595x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load