ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

ZÁPIS do mateřských škol pro školní rok 2022/2023

zápis MŠ

pro školní rok 2022/2023 bude probíhat na všech mateřských školách zřízených městem

ve středu 4. května od 8.00 do 16.00 hod.
ve čtvrtek 5. května od 8.00 do 16.00 hod.


Kritéria pro přijetí dítěte pro školní rok 2022/2023 vydaná ředitelkami MŠ 

  • Děti, k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu v Čelákovicích, podle § 34a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (děti pětileté a děti s odkladem povinné školní docházky), seřazené od nejstaršího po nejmladší.

  • Děti, které dosáhnou k 31. 8. 2022 nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší.

  • Děti, jejichž sourozenec pokračuje ve školním roce 2022/2023 v docházce do příslušné mateřské školy, které dosáhnou k 31. 8. 2022 nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší.

  • Děti, jejichž sourozenec pokračuje ve školním roce 2022/2023 v docházce do příslušné mateřské školy, které dosáhnou k 31. 8. 2021 nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší.

  • Děti, které mají místo trvalého pobytu v Čelákovicích, seřazené od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity mateřské školy.

Přihlášky ke stažení a podrobné informace o průběhu a organizaci zápisu pro školní rok 2022/2023 jsou na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

MŠ J. A. Komenského: www.msjak.cz

MŠ Přístavní: www.mspristavni.cz

MŠ Rumunská: www.msrumunska.cz

11.3.2022 9:58:19 | přečteno 734x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load