ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Zkušební provoz na železniční lince S34

vlak

Dne 1. 10. 2013 byl zahájen zkušební provoz na železniční lince S34. Vlaky železniční linky S34, které provozuje dopravce KŽC Doprava, s.r.o., jsou vlaky zapojené do systému PID a jsou provozovány na trase Praha Masarykovo nádraží – Praha - Čakovice. 

Jedná se o zkušební provoz, a proto jsou některá ustanovení tarifu, týkající se této linky, upravena odchylně. Na této lince bude platit Tarif PID a souběžně bude v těchto vlacích uznáván Tarif Českých drah TR 10. Do vlaku S 34 se nastupuje s předem zakoupenou a označenou jízdenkou PID pro jednotlivou jízdu nebo s předplatní jízdenkou PID pro území Prahy (pásma P, 0, B) nebo s platnou jízdenkou  ČD.  Ve vlacích budou uznávány také doklady opravňující k bezplatné přepravě v PID a slevy ve shodném rozsahu jako ve vlacích PID provozovaných ČD. Pro výjimečné  případy, kdy cestující při nástupu do vlaku nemá platný jízdní doklad nebo doklad opravňující k bezplatné přepravě, nechá se při nástupu do vlaku odbavit strojvedoucím, který však bude prodávat jen omezený sortiment jízdních dokladů z mobilní pokladny POP – jízdenky plnocennou za 40,- Kč a zvýhodněnou za 20,- Kč (jedná se o 90minutovou přestupní jízdenku, která je ovšem  platná pouze v pásmech P, 0, B, přičemž v ceně je zahrnuta přirážka 8,- Kč nebo 4,- Kč za prodej u řidiče, v tomto případě je vydávána vlakovou četou). Ve vlacích KŽC neplatí SMS jízdenky a jízdenky zakoupené z Mobilní peněženky - aplikace Sejf obdobně jako v ostatních vlacích PID. Kontrolu jízdních dokladů provádí strojvedoucí při nástupu, proto je nástup usměrněn předními dveřmi. 

7.10.2013 9:09:38 | přečteno 954x | kveta.dolezalova
 
Město Čelákovice
load