Poplatky v roce 2023

* vodné a stočné

 Kč/m3 bez DPH Kč za m3 s DPH 
vodné 56,5962,25
stočné 54,42
59,86
celkem 111,01
122,11

* za obecní systém odpadového hospodářství - poplatek za odpady
= 696 Kč/ osoba/rok
splatnost poplatku 30. 6. 2023

Dle obecně závazné vyhlášky OZV E 4/2015, ve znění  OZV E 1/2020 jsou ve městě vybírány mj. tyto poplatky: 

* místní poplatek za psa  

 první pesdalší pes
základní sazba 1 000 Kč1 200 Kč
důchodce    200 Kč   300 Kč
rodinný dům 
základní sazba

   200 Kč

   400 Kč
rodinný dům
důchodce 

   100 Kč

   150 Kč
splatnost poplatku 30. 6. 2023

* místní poplatek za zábor veřejného prostranství 

1. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství k umístění zařízení pro poskytování prodeje (umístění stánku, pultů, kiosků, pojízdné provozovny k prodejním účelům), včetně manipulačního prostoru, skládek zboží a vystaveného zboží:
= za m2 a den 50 Kč (pozn.: m2 se rozumí i každý započatý m2 , dnem se rozumí i každý započatý den);

2. Sazba poplatku za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
(např. restauračních předzahrádek): a) v ulicích Masarykova, Stankovského, Sedláčkova, Kostelní, Rybářská, U Kovárny a náměstí 5. května
= za m2 měsíčně 120 Kč
b) v ostatních částech města
= za m2 měsíčně 70 Kč;

3. Sazba poplatku za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení podle druhu:

a) přenosný reklamní stojan s nabídkou zboží a služeb používaný pouze v době prodeje či provozní doby
= (do 1 m2 půdorysné plochy) 1.500 Kč ročně
b) přenosný reklamní stojan s nabídkou zboží a služeb ostatní
= 50 Kč /m2 /den
c) reklama výrobkem podle záboru
= za každý i započatý m2 půdorysné plochy 1.500 Kč měsíčně
d) reklamní upoutávky na kulturní, sportovní, společenské, prodejní a reklamní akce
= (bez omezení počtu kusů) se záborem 1 kusu do 1 m2 50 Kč/m2 /den
e) reklamní zařízení ostatního druhu
= za každý i započatý m2 půdorysné plochy za m2 a den 75 Kč nebo měsíčně 1.500 Kč;

4. Sazba poplatku za použití veřejného prostranství k umístění skládky stavebního materiálu, stavebního zařízení nebo provádění výkopových prací

= za m2 a den: do 4 dnů 0 Kč od 5. dne 10 Kč;

5. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil
(toto vyhrazení podléhá označení dopravní značkou s dodatkovou tabulkou s registrační značkou parkujícího vozidla, nebo jinou identifikací poplatníka)
= ročně 1.000 Kč;

6. Za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí
(např. technická zábava, zábavná vystoupení – šermíři apod.):
a) malé atrakce /např. houpačky, střelnice, podlahový kolotoč, malý a velký řetízkový kolotoč, hypodrom, loď, dětská autodráha – osmička/
= za m2 a den 20 Kč nebo za každý i započatý týden 800 Kč
b) střední atrakce /např. twister, ruské kolo, hydraulika – labutě, drak, lochneska, motokáry, zvonková dráha, hali-gali, video-hry/
= za m2 a den 30 Kč nebo za každý i započatý týden 1.500 Kč
c) velké atrakce /např. autodrom, centrifuga/
= za m2 a den 40 Kč nebo za každý i započatý týden 3.000 Kč
= cirkusy malé 100-500 m2 za každý i započatý týden 2.000 Kč nebo za m2 a den 10 Kč
= cirkusy velké nad 500 m2 za každý i započatý týden 5.000 Kč nebo za m2 a den 10 Kč;

7. Za použití veřejného prostranství pro reklamní akce:

= 10 Kč/m2 /den
Splatnost poplatků je nejpozději v den započetí užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, je poplatník povinen poplatek uhradit nejblíže následující pracovní den.
V případě užívání veřejného prostranství delšího 1 rok, je poplatek splatný do 15. ledna každého roku.

* místní poplatek z pobytu OZV E6/2019 

= výše poplatku je 10 Kč/osoba/den
splatnost poplatku do 15 dne následujícího měsíce čtvrtletí.Vytvořeno 4.1.2022 10:07:00 - aktualizováno 14.2.2022 11:39:08 | přečteno 2849x | jana.pezlova
load