ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

2007

11.1.2007 Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 20.12.2006. Poskytnutý zvukový záznam obsahuje jednání  zastupitelstva dne 20.12.2006, bližší podrobnosti jsou uvedeny v zápise ze zasedání, zveřejněnémzde.

29.1.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – zápisu ze schůze rady města ze dne 30.11.2006. Poskytnutý zápis ze schůze rady města obsahuje jednání rady dne 30.11.2006,  jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde.

15.3.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 22.2.2007. Poskytnutý zvukový záznam obsahuje jednání  zastupitelstva dne 22.2.2007, bližší podrobnosti jsou uvedeny v zápise ze zasedání, zveřejněném zde.

15.3.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – zápisy ze schůze rady města ze dne 4.1.2007, 1.2.2007 a 8.3.2007. Poskytnuté zápisy ze schůzí rady města obsahují jednání rady ve dnech 4.1.2007, 1.2.2007 a 8.3.2007, jejichž výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde.

15.3.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopie usnesení z jednání finančního  a kontrolního výboru, konaných v roce 2006. Fotokopie vyžádaného materiálu je přílohou tohoto zveřejnění zde

13.4.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 22.3.2007. Poskytnutý zvukový záznam obsahuje jednání  zastupitelstva dne 22.3.2007, bližší podrobnosti jsou uvedeny v zápise ze zasedání, zveřejněném zde.

13.4.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – zápisu ze schůze rady města ze dne 5.4.2007. Poskytnutý zápis ze schůze rady města obsahuje jednání rady dne 5.4.2007,  jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde.

7.6.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zvukového záznamu ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic ze dne 10.5.2007. Poskytnutý zvukový záznam obsahuje jednání  zastupitelstva  dne 10.5.2007, bližší podrobnosti jsou uvedeny  v zápise  ze  zasedání, zveřejněném zde.

7.6.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace –  zápis ze schůze Rady města  Čelákovic ze dne 3.5.2007. Poskytnutá kopie zápisu ze schůze rady města obsahuje jednání rady dne 3.5.2007,  jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde.

13.6.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání RM dne 7.6.2007. Poskytnutý zápis ze schůze rady města obsahuje jednání rady dne 7.6.2007,  jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněnázde. 

15.6.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii znaleckého posudku na stanovení ceny nemovitostí – pozemků proluky na náměstí v Čelákovicích, zpracovaného v září 2006 znalcem Ing. Jiřím Mikulou, která je zveřejněna zde

16.6.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kde se může seznámit dálkovým přístupem s již vyžádanými informacemi. Městský úřad v Čelákovicích, jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, podal tuto informaci: poskytnuté informace jsou na základě dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejněny na internetových stránkách města www.celakovice.cz - povinné údaje - bod 17. 

25.6.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 21.6.2007. Poskytnutý zvukový záznam obsahuje jednání  zastupitelstva dne 21.6.2007, bližší podrobnosti jsou uvedeny v zápise ze zasedání, zveřejněném zde.

14.8.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání rady města Čelákovice ze dne 28.6.2007. Poskytnutý zápis ze schůze rady města obsahuje jednání rady dne 28.6.2007, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde.

23.8.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace o činnosti škodní komise. Byla poskytnuta informace, že škodní komise není trvale jmenována a může být jmenována v případě škodní události. V letech 2002-2007 nebyla projednávána žádná škodní událost, která by byla řešena.

4.10.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva města ze dne 5.9.2007. Poskytnutý zvukový záznam obsahuje jednání  zastupitelstva dne 5.9.2007, bližší podrobnosti jsou uvedeny v zápise ze zasedání, zveřejněném zde.

4.10.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – zápisu ze schůze rady města ze dne 6.9.2007. Poskytnutý zápis ze schůze rady města obsahuje jednání rady dne 6.9.2007,  jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde

4.10.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání rady města Čelákovice ze dne 2.8.2007. Poskytnutý zápis ze schůze rady města obsahuje jednání rady dne 2.8.2007, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde.

29.10.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání rady města Čelákovice ze dne 4.10.2007. Poskytnutý zápis ze schůze rady města obsahuje jednání rady dne 4.10.2007, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde.

30.11.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopii zápisu z jednání rady města Čelákovice ze dne 1.11.2007. Poskytnutý zápis ze schůze rady města obsahuje jednání rady dne1.11.2007, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde

30.11.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – zápisy z jednání Kontrolních výborů zastupitelstva, které se konaly v roce 2007.Fotokopie vyžádaných materiálů byly žadateli vydány na podatelně MěÚ  Čelákovice. 
přílohy 123

3.12.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – jaká škoda vznikla městu Čelákovice díky neprominutí části penalizace za porušení kázně při dotaci na kamerový systém a zaslání kopie odpovědi ministerstva financí ČR na žádost města o prominutí penále. 
Kopie dokladů jsou přílohou této informace: 
Žádost o prominutí odvodu 1,2
Rozhodnutí Ministerstva financí

3.12.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – zaslání informace o služební cestě pana starosty Ing. Bohumila Klicpery na strojírenský veletrh v Hannoveru. Poskytnutá informace: Náklady na služební cestu starosty Ing. Klicpery na strojítenský veletrh do Hannoveru jsou vyčísleny vyúčtováním cestovního příkazu částkou za stravné 1.787,-Kč. Jiné náklady nebyly účtovány. 

3.12.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kopie zápisů z jednání Rady města Čelákovic ze dne: 28.6.2007, 2.8.2007, 6.9.2007, 13.9.2007, 4.10.2007, 1.11.2007, 12.11.2007.
Poskytnuté zápisy ze schůzí Rady města Čelákovic obsahují jednání rady 
dne 28.6.2007, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde,
dne 2.8.2007, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde
dne 6.9.2007, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde
dne 13.9.2007, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde
dne 4.10.2007, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde
dne 1.11.2007, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde
dne 12.11.2007, jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde

7.12.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kde je možné si dálkovým přístupem prohlédnout zápisy z jednání Městské rady, které již byly dle výše uvedeného zákona poskytnuty. Městský úřad v Čelákovicích, jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, podal tuto informaci: poskytnuté informace jsou na základě dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejněny na internetových stránkách městawww.celakovice.cz - povinné údaje – bod 17.

7.12.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – zápisy ze schůzí rady města ze dne 13.9.2007 a 12.11.2007. Poskytnuté zápisy ze schůzí rady města obsahují jednání rady dne 13.9.2007 a 12.11.2007,  jehož výsledkem jsou přijatá usnesení zveřejněná zde a zde

20.12.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – kolik finančních prostředků bylo vynaloženo z rozpočtu Města Čelákovice ve prospěch činnosti církví v Čelákovicích za období 1997-2007 s uvedením, kdy byla která položka čerpána a ve prospěch které církve se čerpání uskutečnilo. Kopie poskytnuté  informace je přílohou tohoto zveřejnění.
příloha

20.12.2007
Žadatel požadoval poskytnutí informace – svatby na nádvoří Městského muzea v Čelákovicích. Kopie poskytnuté  informace je přílohou tohoto zveřejnění.
příloha 

11.7.2013 22:40:14 | přečteno 465x | tana
 
Město Čelákovice
load