ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

2015

09. 02. 2015

Žadateli byla poskytnuta informace o počtu pracovníků Městského úřadu Čelákovice.

07. 04. 2015

Žadateli byla poskytnuta informace - rozpočtový výhled města Čelákovic na rok 2015 a 2016.

07. 05. 2015

Žadateli byla poskytnuta informace - výše ročních platů a odměn tajemníka a vedoucí odboru starosty MěÚ Čelákovice za období 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012.

12. 06. 2015

Žadateli byla poskytnuta informace – kopie Žádosti o poskytování finanční podpory z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2015 spolku „Domeček Ve Skále“. 

15. 06. 2015

Žadateli byly poskytnuty informace: kopie Žádosti o poskytování finanční podpory z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2015 spolku „Skaláci“, kopie Veřejnoprávní smlouvy, kopie návrhu Dodatku č. 1 o nájmu a podnájmu nebyt. prostor. 

31. 07. 2015

Žadateli byly poskytnuty informace k pořádání přímého přenosu Mistrovství světa v hokeji ve dnech 16. - 17. 05. 2015 na náměstí 5. května v Čelákovicích: kopie Licenční smlouvy č. P1K-46/15, kopie faktury č. 150100012 a kopie Dohody o provedení práce.

03. 08. 2015

Žadateli byla poskytnuta informace týkající se využívání externího dodavatele právních služeb. 

5. 8. 2015

Žadateli byla poskytnuta informace o odstranění staveb „bývalý areál Mrazíren Mochov“ v roce 2010 a 2013. 

27. 08. 2015

Žadateli byly poskytnuty informace týkající se ad1) pronájmu městského pozemku a prostor tribuny nad tímto pozemkem na Městském stadionu Čelákovice, ad2) provedení prací na fotbalovém trávníku na Městském stadionu Čelákovice.

15. 09. 2015

Žadateli byla poskytnuta informace o stavební činnosti na adrese Nehvizdy, část Nehvízdky, č. p. 8 a 9, k. ú. Nehvizdy.

25. 09. 2015

Žadateli byla poskytnuta informace – výše ročních platů a odměn tajemníka a vedoucích odborů MěÚ Čelákovice za období roku 2014.

15. 10. 2015

Žadateli byla poskytnuta informace – Rozpis tréninkových hodin týmů SK Union.

15. 10. 2015

Žadateli byla poskytnuta informace – Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Operační program“ CZ.1.15 ROP NUTS II Střední Čechy, Výzva příjemci k vrácení části dotace ze dne 10. 8. 2015, č. j. RRC 2532/2015, Memorandum – Právní posouzení zpracované Kubík Partners advokátní kanceláří s. r. o.

29. 12. 2015

Žadateli byla poskytnuta informace o nepoužívání právního informačního systému CODEXIS.

9.2.2015 10:59:14 | přečteno 870x | libuse.svobodova
 
Město Čelákovice
load