2021

3. 2. 2021

Poskytnutí informace: vygenerovaný přehled vydaných rozhodnutí stavebním úřadem v Čelákovicích (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) týkající se pozemních staveb pro právnické osoby v období od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2020 programem VITA – stavební úřad. ikona souboruzde

22. 2. 2021

Poskytnutí informace ve věci přestupku pod sp. zn.: RP 136/2020 a to ve formě usnesení v anonymizované podobě ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. ikona souboruzde

5. 3. 2021

Poskytnutí informací – kompletní existující informace k obnově vodohospodářské infrastruktury a komunikace v lokalitách: Alej J. Wolkera, Přístavní, Chodská, Táboritská, Dělnická + informace k  novostavbě soc. zařízení na zahradě MDDM v Čelákovicích.

31. 3. 2021

Poskytnutí informací:

a) ano, náš úřad zajišťuje ve veřejně přístupných prostorách úřadu bezplatné připojení k internetu.

b) ne, náš úřad nezajišťuje bezplatný přístup k PC s přístupem na internet.

29. 4. 2021

Poskytnutí informací ve věci přestupků, který byly MěÚ Čelákovice coby správnímu orgánu předány k projednání policejním orgánem Územního odboru Praha venkov-VÝCHOD, Obvodním oddělením Čelákovice sp. zn.;

a) KRPS-173329/PŘ-2020-011511

b) KRPS-199655/PŘ-2020-011511

c) KRPS-269629/PŘ-2020-011511

d) KRPS-268952/PŘ-2020-011511

e) KRPS-4015/PŘ-2021-011511

f) KRPS-5672/PŘ-2021-011511

g) KRPS-22272/PŘ-2021-011511

a to ve formě scanu usnesení v anonymizované podobě ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. ikona souboruzde a ikona souboruzde

07.05.2021

Poskytnutí informace: vygenerovaný přehled vydaných rozhodnutí stavebním úřadem v Čelákovicích (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) týkající se pozemních staveb pro právnické osoby v období od 01. 01. 2021 do 31. 03. 2021 programem VITA – stavební úřad. ikona souboruzde

25. 6. 2021

Poskytnutí informace: ano, společnost BF Stavitelství spol. s r. o., Čelákovice, K Borku 179, PSČ 250 88, IČ: 271 14 937, vykonávala pro město Čelákovice pozici technického dozoru investora u staveb „Rekonstrukce haly BIOS v Čelákovicích“ a „Výstavba nového sportovního hřiště včetně zázemí“.

26.07.2021

Poskytnutí informace: vygenerovaný přehled vydaných rozhodnutí stavebním úřadem v Čelákovicích (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) týkající se pozemních staveb pro právnické osoby v období od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021 programem VITA – stavební úřad. ikona souboruzde

29.9.2021

Poskytnutí informace: vygenerovaný přehled vydaných rozhodnutí stavebním úřadem v Čelákovicích (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) týkající se pozemních staveb pro právnické osoby v období od 01. 01. 2021 do 31. 08. 2021 programem VITA – stavební úřad. ikona souboruzde

27.10.2021

Poskytnutí informace: vygenerovaný přehled vydaných rozhodnutí stavebním úřadem v Čelákovicích (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) týkající se pozemních staveb pro právnické osoby v období od 01. 07. 2021 do 30. 09. 2021 programem VITA – stavební úřad. ikona souboruzde

16.11.2021

Poskytnutí informací týkajících se struktury počítačové sítě Městského úřadu Čelákovice:

  - Městský úřad Čelákovice disponuje 71x PC a notebooků, 35x tiskáren, 9x serverů.

  - Městský úřad Čelákovice na správu počítačové sítě vynakládá částku do 100.000,- ročně.

  - Správa počítačové sítě Městského úřadu Čelákovice je prováděna převážně vlastní silou.

  - Finanční prostředky vynaložené Městským úřadem Čelákovice do nákupu nových počítačů, tabletů, tiskáren, serverů, switchů a podobně činí 2.124.000,- za posledních 5 let. 

  - Finanční prostředky vynaložené Městským úřadem Čelákovice do nákupu nových software, operačních systémů Windows, Linux, Ubuntu činí 6.808.000,- za posledních 5 let.

  - Městský úřad Čelákovice používá antivirový program Avast Business Antivirus Pro.

05.01.2022

Poskytnutí informací k probíhající stavební úpravě v ulici Mochovská, Nehvizdy:

- MěÚ Čelákovice přes podatelnu nebyl požádán Bytovým družstvem Nehvizdy o vyjádření k probíhající stavební úpravě, proběhla pouze e-mailová a telefonická komunikace.
 
- Ústní jednání neproběhlo.

-  Prohlídka provedena nebyla.

- Stavební řízení neprobíhá.

- Žádné zápisy ani protokoly neexistují.

22.02.2022

Poskytnutí informací dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí týkající se zpracované cenové nabídky na monitoring ovzduší v Čelákovicích společností Agdata s. r. o., smlouva č. SML/2021/078 Monitoring polétavého prachu a oxidu dusičitého a troposférického ozonu. ikona souboruzde

Cenová nabídka na monitoring ovzduší, která byla následně podkladem pro smlouvu, jejíž uzavření projednala a schválila rada města, byla zpracována na základě osobních jednání a konzultací se zástupcem společnosti Agdata s.r.o.
Vytvořeno 3.2.2021 12:07:14 | přečteno 487x | Bc. Martin Chramosta
load