ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Vodovody a kanalizace

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, tímto poskytujeme informace spojené s odběrem pitné vody a odváděním odpadních vod. 

Jedná se zejména o rozsah zmocnění provozovatele, jakost a tlak vody, technické požadavky na přípojky, pravidla pro výpočet cen, fakturace, reklamace a smluvní pokuty. Tento dokument má především usnadnit odběrateli orientaci v základní vodárenské problematice. Dokument je členěn tematicky tak, aby byl přehledný a poskytl základní informace všem, kdo se na vodovodní nebo kanalizační řad chystají připojit nebo již připojeni jsou. 

Pro lepší orientaci jsou kapitoly řazeny tak, jak tuto povinnost definuje již zmíněný § 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (dále jen "ZoVaK").

Vymezení základních pojmů

5.10.2018 12:48:06 | přečteno 1098x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Rozsah zmocnění předaných vlastníkem vodovodu a kanalizace provozovateli

5.10.2018 12:48:14 | přečteno 610x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Technické požadavky na přípojky

5.10.2018 13:02:39 | přečteno 1223x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Fakturace, případné zálohové platby a o způsob vyúčtování

5.10.2018 13:15:36 | přečteno 930x | katerina.kandlova | Celý článek
 

Smluvní pokuty

5.10.2018 13:57:26 | přečteno 318x | katerina.kandlova | Celý článek
 
5.10.2018 12:48:02 | přečteno 318x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load