ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Fakturace, případné zálohové platby a o způsob vyúčtování

Vodné a stočné platí odběratel provozovateli na základě zákaznické smlouvy formou pravidelných zálohových plateb a konečného vyúčtování vodného a stočného podle skutečné spotřeby, nebo formou pravidelných plateb, není-li množství dodávané vody a/nebo odváděných odpadních vod měřeno.

Odběratel je při uzavírání smlouvy s provozovatelem seznámen s konkrétní četností odečtů a vyúčtování v závislosti na velikosti odběru. Splatnost předpisů záloh a faktury konečného vyúčtování vodného a stočného je do 14 dnů ode dne odeslání daňového dokladu.

Způsob platby zálohových plateb a platby konečného vyúčtování vodného a stočného je možný dle dohody provádět prostřednictvím SIPO, bezhotovostním převodem, složenkou nebo prostřednictvím terminálů Sazka. Čárový kód pro platbu je součástí faktury.

Dále mohou zákazníci využít platební QR kód umístěný na faktuře, který lze přečíst pomocí chytrého telefonu a úhradu provést prostřednictvím bankovní aplikace. Klienti České spořitelny mohou platit faktury v platbomatech. Zákazníci, kteří si sjednali způsob doručení faktury emailem, mohou platit platebními kartami pomocí platebního „tlačítka" umístěného na faktuře. Stejně tak je možné hradit platební kartou i zaslané upomínky.

Na stránkách provozovatele jsou další užitečné informace týkající se činnosti zákaznického centra a kontaktních míst společnosti 1. SčV, a. s. včetně jejich otevírací doby. Pro zákazníky, kteří nemají přístup na internet je k dispozici 24 hod. denně zákaznická linka 1.SčV, a. s. na telefonu 840 111 322, 601 275 275.

Pravidla pro členění položek pří výpočtu ceny pro vodné a stočné, včetně struktury nákladových položek, pro účely porovnání cen pro vodné a stočné, podle § 35a, Vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí ZoVaK

Cena pro vodné a stočné se řídí zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se zákon o cenách provádí. Pitná voda a voda odvedená kanalizací jsou dále zařazeny do seznamu zboží s regulovanými cenami, který dle zákona o cenách každoročně vydává Ministerstvo financí rozhodnutím (výměrem), který se zveřejňuje vždy pro daný kalendářní rok v Cenovém věstníku. Použitým způsobem cenové regulace je v případě pitné vody a vody odvedené kanalizací věcné usměrňování, (www.mfcr.cz). Cena pro vodné a stočné je každý rok určována rozhodnutím vlastníka vodovodu a kanalizace, a to na období 12 měsíců. Cena a forma vodného a stočného je zveřejněna prostřednictvím obecních úřadů, zákaznických center a vlastních internetových stránek provozovatele. Pro potřeby Ministerstva zemědělství, které provádí dohled nad oborem vodovodů a kanalizací, jsou stanovena pravidla pro členění a výpočet ceny, která jsou určena „Opatřením obecné povahy pro členění položek při výpočtu (kalkulaci) ceny pro vodné a ceny pro stočné včetně struktury jednotlivých položek", které vydalo Ministerstvo zemědělství.

5.10.2018 13:15:36 | přečteno 803x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load