ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Rozsah zmocnění předaných vlastníkem vodovodu a kanalizace provozovateli

Provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, společnost I.SčV, a. s., je vlastníkem provozovaného majetku na základě smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.,o vodovodech a kanalizacích (dále jen "ZoVaK"), zmocněna zejména, nikoliv však pouze, k výkonu těchto práv a povinností:

  • provozování vodovodů - jímž je veškerá činnost, kterou se především dosahuje plynulé dodávky vod v požadované jakosti, tlaku, množství, a době,
  • provozování kanalizací - jímž je veškerá činnost, kterou se především dosahuje plynulého odvádění odpadních vod kanalizací a jejich čištění na požadovanou úroveň, včetně zajištění likvidace vznikajících odpadů,
  • vedení a doplňování předepsané dokumentace v souladu s platnými právními předpisy (zejména v oblasti zákona o vodách, stavebního zákona, zákona o účetnictví, daňových zákonů). Vydávání písemných vyjádření k územním plánům a k povolení staveb na území municipality,
  • uzavírání a zajišťování dodavatelsko-odběratelských vztahů včetně uzavírání smluv o dodávkách vody a/nebo o odvádění odpadních vod dle § 8 odst. 6 ZoVaK s odběrateli připojenými na vodovodní a kanalizační síť vlastním jménem a jejich realizaci, což zahrnuje zejména odečet spotřeby pitné a předané vody, účtování spotřeby pitné a předané vody i stočného a vody předané,
  • účtování, uplatňování a vymáhání veškerých pohledávek vzniklých v souvislosti s dodavatelsko-odběratelskými vztahy vůči třetím osobám.

Při výkonu těchto práv a povinností postupuje provozovatel zejména dle ustanovení ZoVaK.

5.10.2018 12:48:14 | přečteno 542x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load