ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Technické požadavky na přípojky

Vodovodní přípojkou se rozumí trubní odbočení z řadu k vodoměru, není-li vodoměr, pak k uzávěru vnitřního vodovodu. Odbočná tvarovka (navrtávací pas) s hlavním přípojkovým uzávěrem je součástí vodovodu.

Kanalizační přípojkou se rozumí trubní odbočení od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.

Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak. Vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Náklady na realizaci vodovodní přípojky na vodovod nebo kanalizační přípojky na kanalizaci hradí osoba, které je umožněno připojení. Materiál na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky hradí vlastník vodovodu nebo kanalizace.

Obecné technické požadavky na přípojky jsou stanoveny zejména v ikona souboruTechnických standardech pro vodohospodářský majetek města Čelákovice, v platných ČSN normách a zákonech.

K napojení na vodovodní a kanalizační sítě si zájemce o připojení vyžádá od provozovatele vyjádření, které bude obsahovat informace k existenci sítí, kapacitě, k možnosti napojení a podmínky na projektovou dokumentaci ve zjednodušené podobě. Vyjádření bude zákazníkovi vydané na základě žádosti, a to v termínu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podání.

Pro zajištění povolení stavebního úřadu ke zřízení vodovodní a kanalizační přípojky je nezbytné vyjádření provozovatele k projektové dokumentaci přípojky. Provozovatel vydává v zastoupení vlastníka vodovodů a kanalizací vyjádření k technickým podmínkám stavby a jejímu provedení. Vyjádření je zákazníkovi vydáno v obvyklé lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne podání.

5.10.2018 13:02:39 | přečteno 1129x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load