ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Způsob zjišťování množství odebírané vody včetně stanovení způsobů umístění vodoměrů, způsobu zjišťo

Množství odebírané vody 

je měřeno v souladu s ust. § 16 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v účinném znění (dále jen "ZoVaK"), a to:

  • vodoměrem, který je stanoveným měřidlem podle zvláštních právních předpisů. Jiný způsob určení množství dodané vody může stanovit v odůvodněných případech pouze vlastník vodovodu, popřípadě provozovatel vodovodu, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, a to se souhlasem odběratele,
  • s použitím směrných čísel dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí ZoVaK.

Vodoměrem registrované množství dodané vody nebo jiným způsobem určené množství dodané vody je podkladem pro vyúčtování dodávky (fakturací) vody. Způsoby umístění vodoměrů jsou stanoveny v souladu s ČSN 75 5411.

Způsoby zjišťovaní množství odpadních vod 

jsou v souladu s ust. § 19 ZoVaK, a to:

  • vodoměrem, ve stejné výši jako vodné,
  • s použitím směrných čísel dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č, 428/2001 Sb., kterou se provádí ZoVaK,
  • samostatným měřením zdroje,
  • přímým měřením odpadních vod.

Způsoby výpočtu množství odvádění srážkových vod

  • přímým měřením srážkových vod na odtoku do kanalizace,
  • množství srážkových vod odváděných do kanalizace bez měření se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 16 ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí ZoVaK,
  • na základě dlouhodobého úhrnu srážek srážkového normálu v oblasti, ze které jsou srážkové vody odváděny do kanalizace, zjištěného u příslušné regionální pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a podle druhu a velikosti ploch nemovitostí a příslušných odtokových součinitelů rovněž dle zmíněné přílohy č. 16.
5.10.2018 12:53:20 | přečteno 519x | katerina.kandlova
 
Město Čelákovice
load