ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Informace z Rady města

Zpráva ze schůze Rady města č. 2/2023 konané dne 24. ledna

Městská policie

Členové Rady města schválili Zprávu o bezpečnosti a činnosti Městské policie za rok 2022. Celkově bylo řešeno 4 860 událostí v průběhu uplynulého kalendářního roku. Policií České republiky bylo evidováno 240 trestných činů, přičemž objasněnost na území obvodního oddělení policie Čelákovice dosáhla 39,2 %.

2.2.2023 13:30:32 | přečteno 201x | marie.vavrova | Celý článek
 

Zpráva ze schůze Rady města č. 1/2023 konané dne 10. ledna

Linva

Členové Rady města zřídili pracovní skupinu pro lokalitu Krátká Linva v návaznosti na připravovanou výstavbu 1,9 km dlouhého silničního obchvatu II/245 a schválení nového Územního plánu Čelákovic. Předsedou pracovní skupiny byl jmenován docent Marek Tichý a členy pracovní skupiny byli jmenováni Josef Zumr, Josef Pátek, Petr Studnička a Ondřej Přenosil.

16.1.2023 9:30:57 | přečteno 370x | marie.vavrova | Celý článek
 

Zpráva ze schůze Rady města č. 31/2022 konané dne 13. prosince

ČOV

Rada města schválila cenu vodného pro rok 2023 ve výši 56,59 Kč/m3 bez DPH (62,25 Kč/m3 vč. DPH) a cenu stočného pro rok 2023 ve výši 54,42 Kč/m3 bez DPH (59,86 Kč/m3 vč. DPH). Vodné a stočné bude činit 111,01 Kč/m3 bez DPH (122,11 Kč/m3 vč. DPH).

16.12.2022 14:02:18 | přečteno 619x | marie.vavrova | Celý článek
 

Zpráva ze schůze Rady města č. 30/2022 konané dne 29. listopadu

RM 30/2022

Rada souhlasila se zajištěním vánočního občerstvení a vánočního posezení pro obyvatele Domů s pečovatelskou službou v ulicích Kostelní 26 a Na Hrádku 462 v Čelákovicích.

2.12.2022 7:03:04 | přečteno 414x | jana.pezlova | Celý článek
 

Zpráva ze schůze Rady města č. 29/2022 konané dne 15. listopadu

RM 29/2022

Rada města schválila text a zveřejnění Výzvy k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2023 na účel určený žadatelem v žádosti (individuální dotace). Žádosti o dotaci s účelem podpory celoroční činnosti budou poskytovatelem přijímány v období od 2. ledna do 15. ledna 2023.

21.11.2022 7:01:34 | přečteno 412x | jana.pezlova | Celý článek
 

Zpráva ze schůze Rady města č. 28/2022 konané dne 1. listopadu

RM 28/2022

Radní s účinností od 2. listopadu schválili a vydali nový Jednací řád komisí Rady města Čelákovic I/12/2022 a zřídili sedm komisí (Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic, Energetická komise, Komise pro bytové a sociální záležitosti, Povodňová komise, Likvidační komise, Ústřední inventarizační komise, Škodní komise) a tři pracovní skupiny (pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže, pro poskytování dotací z rozpočtu města, pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací), přičemž jmenovali jejich předsedy, členy a určili tajemníky komisí a pracovních skupin. Rovněž určili koordinátorkou seniorských aktivit Janu Vondráčkovou.

4.11.2022 7:38:37 | přečteno 1317x | jana.pezlova | Celý článek
 

Zpráva ze schůze Rady města č. 27/2022 konané dne 18. října

RM 27/2022

Radní schválili dodatek ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Čelákovice a Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, kterým se rozšířil předmět výpůjčky o pozemky a budovy v Kollárově ulici č. p. 2104, tzv. Ekodomeček, který je dalším místem poskytovaného vzdělávání.

20.10.2022 6:55:51 | přečteno 706x | jana.pezlova | Celý článek
 

Zpráva ze schůze Rady města č. 26/2022 konané dne 4. října

RM 26/2022

Radní schválili rozsah a provedení prací podle příslušných změnových listů pro akci „Výstavba parkovacího domu ve městě Čelákovice“, na jejichž základě dochází k prodloužení termínu dokončení stavby o 26 kalendářních dnů. Schváleno bylo uzavření dodatku ke smlouvě o provedení stavby se společností Trigema Building. Stavba by měla být dokončena v průběhu letních měsíců roku 2023.

7.10.2022 9:24:38 | přečteno 727x | jana.pezlova | Celý článek
 

Zpráva ze schůze Rady města č. 25/2022 konané dne 23. září

RM 25/2022

Radní města schválili smlouvu s Pražskou plynárenskou k zajištění dodávek zemního plynu pro objekt Ekodomečku v Kollárově ulici, který je dalším místem poskytovaného vzdělávání Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace.

26.9.2022 13:37:14 | přečteno 1030x | jana.pezlova | Celý článek
 

Zpráva ze schůze Rady města č. 24/2022 konané dne 20. září

RM 24/2022

Radní se seznámili s Vyhodnocením plnění Plánu odpadového hospodářství města Čelákovic za rok 2021, ze kterého vyplývá, že celková produkce odpadů za loňský rok vzrostla oproti roku 2020 o 300 tun, tj. o 4,5 % a činí 6 748 tun. V přepočtu na jednoho obyvatele bylo v průměru vyprodukováno 562 kg veškerých odpadů.

21.9.2022 10:02:21 | přečteno 438x | jana.pezlova | Celý článek
 
 
Město Čelákovice
load