ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Informace z Rady města

Zpráva ze schůze Rady města č. 20/2023 konané dne 14. září

Parkovací dům

Rada města schválila rozsah a provedení prací dle příslušných změnových listů a schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo k akci Výstavba parkovacího domu ve městě Čelákovice se společností Trigema Building. Konečná cena díla je 83,6 mil. Kč bez DPH.

20.9.2023 11:57:53 | přečteno 356x | marie.vavrova | Celý článek
 

Zpráva ze schůze Rady města č. 19/2023 konané dne 5. září

Kulturní dům

Rada města schválila rozsah a provedení prací dle změnových listů pro akci Rekonstrukce střechy na Kulturním domě Čelákovice na objektu umístěném v Sadech 17. listopadu. Schválen byl dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, na jehož základě došlo ke zvýšení konečné ceny na částku 7,5 mil. Kč bez DPH.

8.9.2023 9:49:35 | přečteno 315x | marie.vavrova | Celý článek
 

Zpráva ze schůze Rady města č. 18/2023 konané dne 22. srpna

Parkovací dům

Radní schválili smlouvu o dílo na vybudování 2 parkovacích míst K+R v Masarykově ulici a opravu zálivu v autobusové zastávce Čelákovice, železniční stanice. Práce zrealizuje Stavební firma Neumann a budou dokončeny do 15. září. V sobotu 16. září u příležitosti zahájení Evropského týdne mobility se v přednádražním prostoru uskuteční oslavy 150 let železnice v Čelákovicích, během kterých budou pro veřejnost zdarma jezdit nostalgické vlaky.

28.8.2023 13:00:16 | přečteno 364x | marie.vavrova | Celý článek
 

Zpráva ze schůze Rady města č. 17/2023 konané dne 8. srpna

Nádraží

Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se Středočeským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, týkající se změny výše záloh na podíl obce pro rok 2023, ve výši 1,9 mil. Kč. Za dvě vlakové linky S2 a S23 činí příspěvek města 1,5 mil. Kč a za tři autobusové linky 443, 655 a 662 činí příspěvek města 0,4 mil. Kč.

11.8.2023 9:14:42 | přečteno 479x | marie.vavrova | Celý článek
 

Zpráva ze schůze Rady města č. 16/2023 konané dne 25. července

Kontejner

Rada města rozhodla o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané společností MEVA-TEC k dodání nádob k rodinným domům pro město Čelákovice. Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména dodávka žlutých nádob na separovaný odpad – plast v počtu 1 800 ks o objemu min. 240 l a 70 ks o objemu min. 1 100 l. Město získalo dotaci 3,2 mil. Kč na pořízení nádob z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.

28.7.2023 8:09:24 | přečteno 564x | marie.vavrova | Celý článek
 

Zpráva ze schůze Rady města č. 15/2023 konané dne 11. července

RM 15/2023

Radní se seznámili se zápisem z jednání pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže, jejíž jednání se uskutečnilo 19. června. Svou práci představili členům zástupci RC Routa a Semiramis. Metodici školní prevence vyhodnotili školní preventivní programy. V rozpočtu města je v tomto roce nad rámec přidělených prostředků ze státního rozpočtu vyčleněna částka 600 tis. Kč pro obě základní školy zřízené městem Čelákovice na realizaci preventivních programů.

13.7.2023 13:37:33 | přečteno 410x | jana.pezlova | Celý článek
 

Zpráva ze schůze Rady města č. 14/2023 konané dne 27. června

Zateplení budob

Rada města schválila smlouvu o dílo se společností Aulický invest, s. r. o., na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – zateplení bytového domu v ulici Prokopa Holého 1173“. Cílem je snižovat energetickou náročnost budov v majetku města. K podání cenové nabídky byli osloveni tři účastníci a ve stanovené lhůtě byly podány tři nabídky. Dílo bude provedeno do 100 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

3.7.2023 9:34:35 | přečteno 376x | marie.vavrova | Celý článek
 

Zpráva ze schůze Rady města č. 13/2023 konané dne 13. června

Parkovací dům

Rada města schválila rozsah a provedení prací dle vybraných změnových listů pro akci Výstavba parkovacího domu ve městě Čelákovice a zároveň schválila prodloužení termínu stavby v Masarykově ulici o 78 dnů. Akce je spolufinancována z ITI Pražské metropolitní oblasti prostřednictvím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

28.6.2023 7:11:20 - aktualizováno 28.6.2023 7:18:11 | přečteno 461x | marie.vavrova | Celý článek
 

Zpráva ze schůze Rady města č. 12/2023 konané dne 30. května

Kontejnery

Členové Rady města schválili zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Svoz a nakládání s odpadem města Čelákovice“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 64 mil. Kč bez DPH za 4 roky, přičemž 48 mil. Kč je předpokládaná hodnota zakázky bez DPH za 4 roky a 16 mil. Kč je předpokládaná hodnota vyhrazeného závazku (inflace, navýšení počtu nádob a množství předaného odpadu). Předpokládaný termín zahájení plnění je 1. ledna 2024. Smlouva s vybraným účastníkem bude uzavřena na dobu 6 let, tj. do 31. prosince 2029.

5.6.2023 9:27:43 | přečteno 287x | marie.vavrova | Celý článek
 

Zpráva ze schůze Rady města č. 11/2023 konané dne 16. května

Žel. most

Rada města schválila Memorandum o destinační spolupráci v turistické oblasti Pojizeří a Polabí mezi městem Čelákovice a spolkem Pojizeří a Polabí, z. s. Město Čelákovice je součástí produktu Labská stezka, dokončuje se zde nové veřejné přístaviště na Labi a po dokončení rekonstrukce Městského muzea bude v objektu instalována nová expozice Příběh dvou řek – Labe a Jizery.

22.5.2023 16:18:22 | přečteno 401x | marie.vavrova | Celý článek
 
 
Město Čelákovice
load