ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Zpráva ze schůze Rady města č. 02/2017 konané dne 31. ledna

RM 2/2017

Rada města Čelákovic zasedala v prostorách Klubu seniorů, který se nachází v objektu Domu s pečovatelskou službou v Kostelní ulici. Tento dům spadá pod nově zřízenou příspěvkovou organizaci, kterou je od 1. ledna Pečovatelská služba Čelákovice. Za přítomnosti ředitelky Pečovatelské služby Mgr. Václavy Snítilé si radní prohlédli oba objekty Domů s pečovatelskou službou v ulicích Kostelní a Na Hrádku a seznámili se s jejich aktuálním technickým stavem. Rovněž byli informováni o dopadech transformace organizační složky na příspěvkovou organizaci zřizovanou městem Čelákovice. 

Členové Rady na své druhé schůzi v letošním roce mimo jiné schválili roční plán činnosti interního auditu pro rok 2017 a seznámili se se seznamem uchazečů o pronájem městského bytu na rok 2017. Současně byli informováni o postupech technického řešení mimořádné situace na Gymnáziu Čelákovice, ke které došlo 12. ledna.

Rada města vyslovila souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 50 000 Kč Městským muzeem v Čelákovicích, příspěvková organizace, na konzervaci raně středověkého meče. Železný meč, který byl nalezen při zemních pracích, byl předán do sbírek městského muzea v polovině prosince 2016. Jedná se o výjimečnou zbraň z období raného středověku.

Radní schválili zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s cílem zateplit objekt sportovní haly Vikomt v ulici U Učiliště. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 6,2 mil. Kč bez DPH a větší část bude financována prostřednictvím dotačních prostředků z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Rada města schválila rovněž úpravu velké obřadní síně v historické budově Městského úřadu Čelákovice. V této místnosti se koná v průměru 30 sňatečních obřadů ročně, dále zde probíhá vítání občánků, setkání se sportovci či sportovní turnaj šachistů.

Členové Rady města souhlasili stejně jako v loňském roce s propagačními akcemi Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, v Městském bazénu, v rámci kterých bude během pěti dnů v roce 2017 plavání zdarma pro vybrané skupiny osob, především pro děti a seniory.

Za přítomnosti velitele Městské policie Čelákovice Radka Fedačka vzali radní na vědomí Zprávu o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za rok 2016, ze které vyplývá, že celková kriminalita se ve srovnání s rokem 2015 snížila ve městě o 80 trestných činů. V loňském roce řešili čelákovičtí strážníci 1 275 přestupků, prověřili 1 566 oznámení od občanů a zadrželi 7 pachatelů.

1.2.2017 7:02:55 | přečteno 439x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load