ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Zpráva ze schůze Rady města č. 03/2017 konané dne 14. února

RM 14.2.2017

Přestože od 13. do 17. února jsou vyhlášeny v okrese Praha-východ jarní prázdniny, díky vstřícnosti ředitelky Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, PaedDr. Aleny Pechalové, zasedali radní v úterý 14. února v tomto školním objektu. Řešení důsledků mimořádné situace, ke které v této budově došlo 12. ledna, bylo jedním z důvodů, proč schůze Rady města probíhala právě zde.

Radní města byli seznámeni s technickým stavem objektu a prohlédli si prostory, ve kterých probíhá výuka žáků základní školy a částečně i žáků gymnázia. Rovněž navštívili prostory, kde nyní působí odloučené pracoviště mateřské školy v Přístavní ulici. Od září letošního roku bude v těchto prostorách probíhat výuka části žáků základní školy z Kostelní ulice, v jejímž areálu budou probíhat demoliční a rozsáhlé stavební práce spojené s výstavbou nové školní budovy.

V souvislosti s investicemi do oblasti školství schválila Rada města na návrh místostarosty I Miloše Sekyry zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu ve věci vybavení interiéru Mateřské školy Sluníčko nábytkem a domácími spotřebiči. Provoz mateřské školy ve zcela nové budově v ulici J. A. Komenského bude zahájen pro 56 dětí od 4. září tohoto roku.

Místostarosta II Petr Studnička informoval o havarijním stavu propustku na silnici III/2455 u Záluží, který si vyžádá odklon autobusů linky 405 PID a v této souvislosti byla podána informace o možných objízdných trasách nejen pro autobusy, ale i v souvislosti s dopady prací v rámci stavebních postupů souvisejících s peronizací železniční stanice Čelákovice.

Na své třetí schůzi v roce 2017 dále pověřili členové Rady města starostu jmenováním členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Čelákovic a schvalováním dohod o jejich členství. Rovněž schválili dodatek ke smlouvě o dílo, jehož podstatou je prodloužení termínu plnění veřejné zakázky „Revize projektu pro provedení stavby – Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“ z původních 120 na 137 dnů, tedy do 17. února. Jednomyslně byla schválena na návrh radního Marka Skalického smlouva o dílo na provedení údržby lipových alejí, která se týká téměř 350 stromů v šesti lokalitách na území města.

Radní se seznámili rovněž se zajištěním bezpečné výuky žáků Gymnázia Čelákovice po dobu 2. pololetí školního roku 2016/2017 v náhradních prostorách, s technickým řešením důsledků mimořádné situace i s financováním oprav z rozpočtu města, o kterých informoval starosta Josef Pátek. 
15.2.2017 7:49:41 | přečteno 565x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load