ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 04/2017 konané dne 28. února

V poslední únorový den roku 2017 se uskutečnila v pořadí 4. schůze Rady města Čelákovic v zasedací místnosti historické budovy čelákovické radnice. Radní projednali v průběhu 4,5 hodin téměř čtyřicet podkladových materiálů, které se týkaly majetkoprávních záležitostí, financí, investic, sociálních věcí, školství, kultury, dopravy a bytových prostor. 

Na návrh místostarosty I Miloše Sekyry schválili radní zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku jídelních výtahů pro Mateřskou školu Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace. Rovněž byla schválena zadávací dokumentace k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení „Stavební úpravy, rekonstrukce kotelny K360“, smlouva o dílo na zpracování dokumentace na dešťovou kanalizaci v Kollárově a Sedláčkově ulici a na rekonstrukci interiéru kabin a hostinského zařízení na hřišti v Záluží.

O časovém harmonogramu přípravy projektu „Domov seniorů“ informoval starosta Josef Pátek. Radní Miloš Choura předložil veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování sociální služby. O dotacích pro Pečovatelskou službu Čelákovice, příspěvková organizace, rozhoduje Středočeský kraj a pro rok 2017 byla Zastupitelstvem Středočeského kraje schválena výše dotace pro čelákovickou příspěvkovou organizaci ve výši 1,1 mil. Kč.

Členové Rady města schválili na návrh místostarosty II Petra Studničky text vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ka Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, s předpokládaným termínem nástupu od 1. srpna 2017. Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit do podatelny Městského úřadu Čelákovice nejpozději do čtvrtku 30. března.

Radní se dále seznámili s informací o plné integraci vlaků dálkové dopravy a rozšíření integrace PID v části trati 231 v úseku Kostomlaty nad Labem – Poděbrady ode dne 26. března a doporučili oslovit Ministerstvo dopravy ČR ve věci možného zastavování rychlíkův žst. Čelákovice. Rovněž přidělili tři městské byty v ulicích J. A. Komenského, Stankovského a Na Stráni prostřednictvím obálkové metody, schválili barevné a grafické řešení fasády nové Mateřské školy Sluníčko v ulici J. A. Komenského a uzavření smlouvy na zpracování digitálního povodňového plánu, který je součástí projektu Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém města Čelákovic, který je spolufinancován z dotačních prostředků. Rada města udělila záštitu města Čelákovic na akci „Návštěva jihokorejské reprezentace a zapojení do nejvyšší mužské soutěže v nohejbalu v Čelákovicích“.

1.3.2017 6:57:41 | přečteno 323x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load