ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zpráva ze schůze Rady města č. 05/2017 konané dne 14. března

MŠ Sluníčko

Členové Rady města Čelákovic měli zařazeno do programu 5. schůze více než třicet podkladových materiálů, které byly projednány v zasedací místnosti historické budovy čelákovické radnice. Dobrou zprávou pro spolky působící ve městě je schválení dotací pro rok 2017 do výše 50 tisíc korun. O dotacích nad 50 tisíc korun bude rozhodovat Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 29. března. 

Radní vybrali na návrh místostarosty I Miloše Sekyry nejvhodnější nabídku na rekonstrukci sportovní haly Vikomt v Čelákovicích, kterou podala společnost ADEVITA. Stejně tak rozhodli o výběru dodavatele, který zajistí vybavení interiéru Mateřské školy Sluníčko. Bude jím nymburská společnost MAKRA DIDAKTA.

Místostarosta II Petr Studnička informoval radní o průběhu dotačního řízení v roce 2017, seznámil je s navrženým systémem přerozdělení finančních prostředků přidělovaných na základě podepsaných veřejnoprávních smluv. Rada města schválila poskytnutí dotací celkem 14 subjektům, zbylým 25 subjektům bude o přidělení dotace vyšší než 50 000 Kč rozhodovat Zastupitelstvo města. Cílem je rozdělit větší objem finančních prostředků zhruba o čtvrt roku dříve, než tomu bylo v letech předchozích.

Členové Rady města byli seznámeni se souhrnnou zprávou z realizace projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 2016–2018“ za rok 2016, který probíhá na obou základních škol zřizovaných městem Čelákovice a v Městském domě dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace. Výsledky čtyřměsíční realizace projektu projednali i členové pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže.

Starosta Josef Pátek předložil radním návrhy dvou darovacích smluv od společností ZEMOS-AGRO Sedlčánky zemědělská a obchodní, a. s. a AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Díky finančním darům a při zajištění spolufinancování z rozpočtu města instaluje Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, ve třech lokalitách U Hájku, V Prokopě a v Sedlčánkách celkem šest kusů fitness prvků pro sport dospělých a seniorů.  

22.3.2017 15:02:32 | přečteno 363x | marketa.sykorova
 
Město Čelákovice
load