ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 06/2017 konané dne 28. března

Rada města

 Před zahájením v pořadí šesté schůze si radní města prohlédli objekt Městské knihovny v ulici Na Hrádku a poblahopřáli ředitelce příspěvkové organizace Soně Husárikové k významnému životnímu jubileu. Následně se schůze Rady města uskutečnila v prostorách historické budovy radnice.

V Městské knihově se radní seznámili nejen s technickým stavem objektu, ale i s činností této příspěvkové organizace působící v oblasti kultury. V roce 2016 bylo v čelákovické knihovně registrováno 2 141 čtenářů, z toho 776 dětí do patnácti let věku. Během loňského roku si čtenáři vypůjčili 84 045 knih, časopisů a zvukových dokumentů.

Na návrh starosty Josefa Pátka určila Rada města přípustný objem prostředků na platy na rok 2017 všem třinácti příspěvkovým organizacím zřízených městem Čelákovice. Příspěvkové organizace neškolského typu hradí platy svých zaměstnanců plně ze svých příjmů. Nejvyšší objem na platy mají vymezeny Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace. Radní rovněž jmenovali členy pracovní skupiny pro zajištění a přípravu podkladů pro schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2016.

V návaznosti na dostavbu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, schválili členové Rady města na návrh místostarosty I Miloše Sekyry zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na odstranění současných staveb, které stojí na místě budoucí stavby. Jedná se o objekty školní družiny a bytu školníka, plynové kotelny a CHANOSu.

Místostarosta II Petr Studnička předložil radním návrh složení konkursní komise pro konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace. Radní jmenovali šestičlennou komisi a určili jejího tajemníka. Stejně tak byli členové Rady města informováni o negativním stanovisku Ministerstva dopravy ČR ve věci zastavování rychlíků v žst. Čelákovice.

Tajemník Městského úřadu Čelákovice Ondřej Přenosil informoval radní o provedeném odchytu přemnožených zdivočelých městských holubů, kterých bylo v období od listopadu 2016 do března 2017 odchyceno celkem 513 kusů na pěti odchytových místech na území města. 

30.3.2017 9:29:35 | přečteno 266x | marketa.sykorova
 
Město Čelákovice
load