ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Zpráva ze schůze Rady města č. 07/2017 konané dne 11. dubna

Rada

V návaznosti na Mezinárodní den učitelů a Den vzdělanosti navštívili členové Rady města Mateřskou školu Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace. Při prohlídce se seznámili se stavem školského objektu, který byl nedávno zateplen, i s postupem příprav na zápis dětí, který se uskuteční ve všech mateřských školách zřízených městem Čelákovice ve dnech 3. – 4. května 2017.  

Schůze Rady města Čelákovic se konala v jednom z oblíbených oddacích míst, kterým je Hotel Lony v Kozovazech. Ročně se zde uskuteční více než dvacet sňatečních obřadů a radním byl tento prostor představen.

Členové Rady města se seznámili s Roční zprávou o stavu provozované vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovic za rok 2016, která byla zpracována 1. SčV, a. s. Délka vodovodní sítě na území města dosahuje 64,34 km a kanalizační sítě 40,6 km. Čistírna odpadních vod (ČOV) Čelákovice má projektovanou kapacitu 10 474 ekvivalentních obyvatel. Radní byli rovněž seznámeni se stavem prací na projektu úprav strojně technologického vybavení ČOV.

Rada města schválila příkazní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a poděbradskou společností LK Advisory s. r. o., jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Dotační management na dostavbu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace. Radní schválili rovněž smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a čelákovickou společností Výtahy Čelákovice s. r. o., jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Čelákovice – dodávka jídelních výtahů v Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace.

Radní dále projednali souhlas zřizovatele se zapojením mateřských a základních škol zřízených městem Čelákovice do Výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ“, návrhy kandidátů k udělení Výroční ceny města Čelákovic pro rok 2017 či zápis z 1. jednání konkursní komise k obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace. 

25.4.2017 15:29:03 | přečteno 297x | marketa.sykorova
 
Město Čelákovice
load