ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zpráva ze schůze Rady města č. 08/2017 konané dne 25. dubna

rada města1

Radní města navštívili objekt další příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice, kterou byla Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace. Tuto mateřskou školu pod vedením ředitelky Jaroslavy Duškové navštěvuje 95 dětí a od 1. září pod ní bude spadat i nová Mateřská škola Sluníčko v ulici J. A. Komenského. 

Následně se uskutečnila v pořadí 8. schůze Rady města Čelákovic v zasedací místnosti historické budovy radnice. V této souvislosti si radní vyslechli informace o průběhu obnovy obřadní místnosti a schválili smlouvu o dílo na dodávku 26 kusů čalouněných židlí.

Radní byli informováni starostou Josefem Pátkem o průběhu realizace stavby Středočeského kraje „Labská cyklostezka – úsek Čelákovice – Lázně Toušeň“, jejímž zhotovitelem je společnost PORR, a. s. Předání staveniště proběhlo dne 23. března a předpokládaný termín dokončení prací je v červnu 2017. Cílem projektu je vybudovat novou cyklostezku v délce 1,43 km v základní šířce 3 m s asfaltovým povrchem. Dotace z IROP Středočeskému kraji byla přiznána v celkové maximální výši 10,8 mil. Kč. Město Čelákovice a městys Lázně Toušeň se zavázaly udržovat realizovaný úsek cyklostezky. Radní schválili nájemní smlouvu na zařízení staveniště na pozemku v blízkosti čistírny odpadních vod.

Členové Rady města na návrh místostarosty I Miloše Sekyry doporučili Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o umožnění realizovat stavbu přechodu pro chodce se světelným signalizačním zařízením přes ulici Toušeňská, která zvýší bezpečnost chodců při cestě z Čelákovic do městské části Záluží. Stejně tak schválili Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na vybudování hřbitovní zdi a kolumbárií na Městském hřbitově, jež budou dokončeny do 31. května. Radní rovněž vybrali zhotovitele, který za více než 7 mil. Kč včetně DPH zrealizuje stavební úpravy a rekonstrukci plynové kotelny K 360 v ulici Na Stráni.

Na návrh místostarosty II Petra Studničky rozhodla Rada města o pravidlech prezentace před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 20. – 21. října, na území města Čelákovic. V návaznosti na novelu zákona, která je účinná od 1. ledna, není nově možná prezentace kandidujících subjektů ve Zpravodaji města Čelákovic, na webových stránkách města ani na výlepových plochách města, protože se jedná o komunikační média obce, resp. právnické osoby, která je obcí ovládána. 

9.5.2017 9:34:30 | přečteno 288x | marketa.sykorova
 
Město Čelákovice
load