ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 09/2017 konané dne 9. května

V pořadí 9. schůze Rady města Čelákovic se konala u jediné organizační složky města, kterou je Jednotka sboru dobrovolných hasičů Čelákovice. Proto zasedali radní v objektu hasičské zbrojnice v ulici Prokopa Holého, jejímž zázemím je provedl velitel jednotky a zastupitel města Jiří Hanzl. Na své schůzi jmenovala Rada města novou ředitelkou Městského domu dětí a mládeže od 1. srpna paní Naděždu Pokornou.

Radní byli seznámeni starostou Josefem Pátkem s genezí projektové přípravy vybudování vodovodu a jednotné kanalizace v lokalitě Dělnických domků v Křižíkově ulici za období let 2010–2017. Na základě předložených informací Rada města souhlasí se zahájením nového poptávkového řízení na výběr zpracovatele projektové dokumentace řešící dodávku pitné vody a odkanalizování předmětné lokality v termínu do 30. června.

V návaznosti na výstavbu nového úseku cyklostezky, který bude součástí Labské stezky, mezi Čelákovicemi a Lázněmi Toušení, souhlasí Rada města s tím, aby byla prostřednictvím Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, provedena oprava komunikace vedoucí od ulice Na Stráni k areálu čistírny odpadních vod, na kterou naváže Středočeským krajem nově budovaná cyklostezka. Prostřednictvím Technických služeb bude provedena i oprava veřejného osvětlení ve třech lokalitách města, kterými jsou sídliště V Prokopě, prostor mezi ulicemi J. Zeyera a Spojovací a ulice U Potoka.

Členové Rady města byli podrobně seznámeni místostarostou II Petrem Studničkou s průběhem konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace a na základě doporučení členů konkursní komise jmenovala Rada města s účinností od 1. srpna novou ředitelkou školského zařízení paní Naděždu Pokornou.

Naděžda Pokorná pracuje v čelákovickém Městském domě dětí a mládeže soustavně od roku 1994 jako vedoucí všeobecně-vzdělávacího oddělení. Zabezpečuje na 13 základních školách dopravní výchovu, podílí se na zabezpečování velkých akcí, jako je Večerní běh městem Čelákovice, Festival volnočasových aktivit, Den dětí, Čarodějnice, Masopust nebo Řemesla Polabí. Je zakladatelkou a ředitelkou taneční nepostupové soutěže Čelákovická duběnka, jejíž 13. ročník se uskutečnil letos v sobotu 6. května za účasti zhruba 1 000 soutěžících. Od roku 1995 kompletně zabezpečuje provoz táborové základny v Miličíně.

Na návrh radního Marka Skalického schválila Rada města smlouvu na realizaci zakázky malého rozsahu, jejíž podstatou je vybudování dětského hřiště v lokalitě U Hájku. Stejně tak schválili členové Rady města smlouvu na každoroční vyhodnocování Plánu odpadového hospodářství města Čelákovic na roky 2017–2021 společností ISES s. r. o. Tento plán schválili na svém březnovém zasedání zastupitelé města.

12.5.2017 13:01:30 | přečteno 176x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load