ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 1/2018 konané dne 9. ledna

RM 01/2018

V pořadí 1. schůze čelákovických radních se uskutečnila v prostorách historické budovy radnice v úterý 9. ledna. Členové Rady města schválili na návrh radního Marka Skalického jednomyslně jak zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodávku sběrných nádob pro zajištění systému odděleného sběru odpadů, tak zadávací dokumentaci veřejné zakázky na zajištění svozu biologicky rozložitelného odpadu na území města Čelákovic. 

Radní vyslovili na návrh starosty Josefa Pátka souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru na úhradu stravného ve školní jídelně Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, od společnosti Women for Women na zajištění obědů pro 4 žáky ve školním roce 2017/2018.

Na návrh místostarosty I Miloše Sekyry schválila Rada města dodatečné stavební práce při realizaci 1. etapy rekonstrukce ulice Na Švihově, jejichž cílem je vybudovat nové kontejnerové stání. Toto stání na komunální i tříděný odpad bude umístěno na ploše o šíři 5 m a délce 8 m v prostoru mezi zdí garáže rodinného domku a novými parkovacími stáními a bude na něm možné umístit až 10 kontejnerů.

Místostarosta II Petr Studnička informoval členy Rady města o nových podmínkách financování dopravní obslužnosti v roce 2018 včetně ekonomické kalkulace 4 autobusových linek č. 427, 443, 655 a 662. Na základě provedených úprav bude činit rozdíl mezi měsíčním krytím ztráty mezi lety 2017 a 2018 částku 9 726 Kč. Tyto zvýšené finanční prostředky jsou již zahrnuty v rozpočtu města pro rok 2018. Zároveň probíhají jednání o možném posílením autobusových spojů linky č. 655.

  

19.1.2018 14:19:29 | přečteno 752x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load