ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 1/2019 konané dne 8. ledna

RM 1/2019

První schůze členů Rady města Čelákovic v roce 2019 se uskutečnila v úterý 8. ledna a neveřejné schůze radních se budou konat v pravidelném čtrnáctidenním intervalu. Rada města jmenovala s účinností od 1. dubna do funkce ředitele Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, Tomáše Brázdu.

Radní souhlasili se zapojením města Čelákovic do projektu Seniorská obálka. Jedná se o tzv. I.C.E. kartu (In Case of Emergency), která napomáhá usnadnění řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

Členové Rady města vyhlásili výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitele/ředitelky Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace. Důvodem vyhlášení výběrového řízení je skutečnost, že současná ředitelka Soňa Husáriková požádala o rozvázání pracovního poměru ke dni 28. února.

Rada města Čelákovic schválila zvýšení cen nájemného v bytech ve vlastnictví města Čelákovic, a to na území města Čelákovic ve výši 78 Kč/m2 a měsíc a na území města Milovic ve výši 69 Kč/m2 a měsíc s účinností od 1. dubna. Naposledy došlo ke zvýšení nájemného před osmi lety a v letech 2012–2018 dosáhla míra inflace zhruba 9 %.

Radní schválili rozmístění sedmi kontejnerů na oddělené odkládání kovů na území města, jejich zakoupení do majetku města a objednání obsluhy 1x za měsíc u společnosti AVE CZ odpadové hospodářství. Rozmístěním sběrných nádob umožní město občanům pohodlnější odkládání drobných kovových odpadů. Odkládání kovů bude nadále možné i na sběrném a separačním dvoře.

14.1.2019 9:55:47 | přečteno 283x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load