Zpráva ze schůze Rady města č. 1/2020 konané dne 7. ledna

RM 1/2020

Novoroční schůze Rady města se uskutečnila v úterý 7. ledna, přičemž radní se budou scházet na neveřejných schůzích v pravidelném dvoutýdenním intervalu vždy v úterý od 14.00 hodin.

Členové Rady byli seznámeni s aktuálním stavem ve věci výstavby nového zemního vodojemu a souvisejícího přívodního řadu a pověřili koordinací prací přípravy této investiční akce radního Marka Skalického.

Na základě sdělení bývalé koordinátorky aktivit pro seniory města Čelákovic Anděly Noskové, která svou činnost ukončila k datu 31. prosince 2019, byla novou koordinátorkou aktivit pro seniory města Čelákovic pověřena místostarostka II Nikola Ottl.

Rada schválila smlouvu o výpůjčce automatizovaného externího defibrilátoru Philips Heartstart FRx, jehož vypůjčitelem je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje.

Vytvořeno 10.1.2020 11:09:01 | přečteno 293x | Lebedova
load