ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 10/2017 konané dne 23. května

Rodinný Park Mirakulum v Milovicích byl místem jednání čelákovických radních, kteří se sešli na své v pořadí 10. schůzi a na programu měli zařazeno 45 bodů k projednání. Rada města byla seznámena s postupem příprav investičních akcí, kterými jsou strojně technologické úpravy čistírny odpadních vod Čelákovice, vodovodní přivaděč a kanalizační stoka do Záluží, splašková kanalizace v Záluží a rekonstrukce objektu Městského muzea v Čelákovicích.

Členové Rady města vyslovili souhlas s provedením úprav prostor pro podnikání v přízemí domu č. p. 212 v Masarykově ulici a uložili ředitelce společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., Veronice Fürjesové zajistit tuto úpravu do 31. října. Rada města schválila na návrh starosty Josefa Pátka smlouvu o dílo se společností DIS Praha, s. r. o., na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, týkající se výstavby přechodu pro chodce se světelným signalizačním zařízením v ulici Toušeňské. Realizace stavby bude trvat do 90 dnů ode dne jejího zahájení.

Radní města se seznámili s výsledky zadávacího řízení a schválili uzavření smlouvy o dílo na bourací práce v areálu Základní školy v Kostelní ulici. Stejně tak schválili radní města smlouvu o dílo na rekonstrukci topné soustavy a opravu sádrokartonových podhledů v objektu Základní školy J. A. Komenského v prostorách, které jsou využívány Gymnáziem Čelákovice, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj.

Na návrh místostarosty II Petra Studničky schválili radní města zápis do kroniky města za rok 2016, který zpracoval městský kronikář Mirko Nosek a ruční přepis provede Marie Svobodová. Dále Rada města projednala čtyři žádosti o poskytnutí individuální dotace a vyslovila souhlas se zřízením sídla vybraných spolků v budovách příspěvkových organizací zřizovaných městem Čelákovice.

Rada města byla seznámena s postupem prací při tzv. peronizaci železniční stanice Čelákovice a s vyvolanými dopravními omezeními na území města Čelákovic, stejně tak se radní zabývali možným zklidněním dopravy v lokalitě „pod nádražím“.

29.5.2017 14:56:17 | přečteno 328x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load