ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Zpráva ze schůze Rady města č. 10/2018 konané dne 16. května

RM 10/2018

Členové Rady města schválili smlouvy o dílo na úpravu fotbalového hřiště v Záluží a na zhotovení projektové dokumentace pro opravu stropního a střešního pláště tělocvičny v hale Bios. Rovněž se seznámili se zápisem z jednání koordinační skupiny Plánu podpory pro řešení neuspokojivé situace v lokalitě Dělnické domky. 


V Záluží byla zahájena výstavba nového víceúčelového hřiště. Spolu s ní dojde k úpravě vedlejšího fotbalového hřiště, jehož povrch je nerovný a hrbolatý. Nutné je snížit i časovou a personální náročnost při údržbě existující hrací plochy. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka Miroslava Hiršla, který úpravu fotbalového hřiště zabezpečí.

S ohledem na současný stav střechy a podhledu haly Bios bylo doporučeno provést opravu poškozených částí krovu, výměnu střešního pláště, úpravu geometrie střechy a výměnu podhledu. S ohledem na rozsah prací je nutné zpracovat projektovou dokumentaci. Tu zajistí společnost Z-projekt ze Záp.

Na základě uzavřeného Memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování zahájila práce koordinační skupina Plánu podpory pro řešení neuspokojivé situace v lokalitě Dělnické domky. V současné době se zpracovává analýza za celé území města Čelákovic, zvláštní pozornost bude věnována řešené lokalitě. Výsledky vstupní analýzy by měly být k dispozici na konci měsíce června.

Rada města schválila návrh na přemístění pracoviště Městského kamerového dohlížecího systému na služebnu Městské policie a souhlasila se zrušením 5 pracovních míst stávajících operátorů k datu 31. května.

Radní vyslovili nespokojenost se stavem sekání trávy ve městě a uložili řediteli Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, urychleně sjednat nápravu. Stejně tak mu uložili zajistit minimálně 1x týdně úklid všech sběrných hnízd tříděného odpadu ve městě.


22.5.2018 7:57:05 | přečteno 280x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load