ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zpráva ze schůze Rady města č. 10/2020 konané dne 28. dubna

RM 10/2020

Radní se seznámili s návrhy opatření města Čelákovic ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 na život obyvatel města a činnost živnostníků a podnikatelů v rámci projektu „ČELÁKOVICE – Anti-COVID 2020“. V této souvislosti schválili dočasné snížení ceny za inzerci ve Zpravodaji města, rozhodli o snížení či prominutí nájemného v nebytových prostorech města či doporučili ředitelům příspěvkových organizací ponechat provoz mateřských škol, městské knihovny a městského bazénu bez přerušení i v letním období.

Členové Rady schválili smlouvu o dílo se společností TZB Kladno na obnovu technologie K32, která se nachází v Rumunské ulici. Zhotovitel se ve smlouvě zavázal zprovoznit technologie kotelny a zajistit topný výkon do 7. září.

Rada se seznámila se zápisem redakční rady Zpravodaje města Čelákovic. Předseda redakční rady navrhl v návaznosti na doporučení Krizového štábu města Čelákovic dočasně snížit cenu za inzerci ve Zpravodaji města Čelákovic o 50 %, zároveň upozornil, že i květnové vydání Zpravodaje města budou roznášet dobrovolníci.


4.5.2020 11:55:46 | přečteno 360x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load