ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 10/2021 konané dne 18. 5. 2021

RM 10/2021

Radní vzali na vědomí informaci o veřejné zakázce „Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci Rekonstrukce objektu bývalé školy v Sedlčánkách“ a rozhodli o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané účastníkem řízení Ateliér Velehradský za cenu 2,4 mil. Kč bez DPH. Nabídku podalo celkem šest uchazečů. Hodnotícími kritérii byly zvoleny ekonomická výhodnost nabídky a kvalita realizačního týmu.

Rada města schválila 36 záměrů na prodej bytů a 3 nebytových prostorů v Milovicích.

Členové Rady schválili navýšení počtu nádob na použité potravinářské oleje a tuky, které patří společnosti EKO-PF. K dosavadním 16 nádobám bude přidáno dalších 9 kusů.

Rada byla informována o situací týkající se krizového řízení města Čelákovic v době pandemie COVID-19 v době vyhlášeného stavu pandemické pohotovosti.


21.5.2021 8:04:39 | přečteno 267x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load