ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Zpráva ze schůze Rady města č. 11/2017 konané dne 6. června

11/2017

V pořadí 11. schůzi Rady města řídil místostarosta II Petr Studnička a radní měli na programu jednání zařazeno téměř třicet podkladových materiálů. Rada města doporučila Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Čelákovic za rok 2016 bez výhrad a stejně tak schválit účetní závěrku města Čelákovic za rok 2016. Radní rovněž schválili účetní závěrky za rok 2016 všech příspěvkových organizací zřizovaných městem Čelákovice.

Členové Rady města schválili smlouvu na plnění veřejné zakázky, jejíž podstatou je oprava betonové desky a povrchu hřiště v ulici Na Nábřeží. Radní města se také zabývali bouracími pracemi v areálu Základní školy v Kostelní ulici a v návaznosti na zvýšení kapacity této školy schválili zadávací dokumentaci veřejné zakázky týkající se rekonstrukce sociálního zázemí v hale BIOS. S ohledem na přípravu náhradních prostor pro žáky základní školy vyslovila Rada města souhlas se zřízením dalších míst poskytovaného vzdělávání – detašovaných pracovišť, a to od 1. září v objektu Základní školy v ulici J. A. Komenského a v objektu CMC na náměstí 5. května.

Radní se seznámili s výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřízených městem Čelákovice ve školním roce 2017/2018, ze kterých vyplývá, že nebyly přijaty pouze dvě děti ve věku 3–4 roky. Navíc v srpnu letošního roku proběhne dodatečný zápis dětí do nové Mateřské školy Sluníčko v ulici J. A. Komenského, takže budou do mateřské školy přijaty i děti mladší než tři roky.

9.6.2017 13:04:18 | přečteno 223x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load