ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Zpráva ze schůze Rady města č. 11/2018 konané dne 29. května

RM 11/2018

V pořadí jedenáctou schůzi Rady města řídil v době nepřítomnosti starosty Josefa Pátka místostarosta I Miloš Sekyra. Radní se zabývali investičními akcemi i pravidly prezentace volebních subjektů před komunálními volbami v říjnu letošního roku.

Radní schválili smlouvu o nájmu pozemků s Povodím Labe pro investiční výstavbu tří lávek přes Čelákovický potok o celkové výměře 171 m2. Radní rovněž doporučili Zastupitelstvu města odkup pozemků v Kollárově ulici do Správy železniční dopravní cesty. Město Čelákovice má snahu získat tyto pozemky do svého vlastnictví od roku 2014.


Rada města určila všem příspěvkovým organizacím přípustný objem prostředků na platy pro rok 2018, schválila účetní závěrky všech 13 příspěvkových organizací za rok 2017 a rozhodla o vypořádání výsledku hospodaření těchto subjektů.

Rada schválila dodatek ke smlouvě o dílo se společností KUNST z Hranic na akci ČOV – strojně technologické úpravy biologického stupně, kterým se termín dokončení díla prodlužuje do 10. července.

Členové Rady schválili Zásady prezentace kandidujících volebních stran před volbami do Zastupitelstva města Čelákovic, které se uskuteční ve dnech 5. – 6. října. Rovněž byl schválen zápis do kroniky města Čelákovic za rok 2017.


6.6.2018 9:15:25 | přečteno 402x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load